Verdiepen in elkaar

Ik schreef al eerder een blog over het belang van samenwerking. Daarin vertelde ik dat ik communicatie zie als de sleutel tot goede samenwerking. Met communicatie bedoel ik dan niet je eigen standpunt zo goed mogelijk naar voren brengen. Of heel zorgvuldig uitleggen wat je bedoelt. Communicatie – en dus samenwerking – begint bij jezelf verdiepen in de ander. Alleen dan kom je samen tot het beste eindresultaat. En uiteindelijk kom je er dan vaak achter dat je hetzelfde doel voor ogen hebt.

We staan samen met onze opdrachtgevers en andere partijen in de markt voor grote uitdagingen. Om de energietransitie te laten slagen moeten we de handen ineenslaan. Iedereen snapt dat dit nodig is en er wordt veel over gesproken. Er klinken dan grote woorden als ‘ketenoptimalisatie’ en ‘systeemefficiëntie’. Maar in de praktijk zie ik dat we toch vaak blijven hangen in onze eigen gedachten en meningen. Dat is geen onwil. Het probleem is dat we ons er niet van bewust zijn. Voor je het weet treedt er een automatisme in werking en ben je alleen bezig met het uitwisselen van standpunten.

Meer dan inhoud

Ook bij Baas zie ik voorbeelden. We gaan het gesprek het liefst op inhoud aan. We vergeten dan wel eens tijd te investeren in de relatie. Ook met partijen die we al goed denken te kennen. Wat drijft die ander? Waarom is hij of zij het niet met mij eens? Soms kunnen aannemers wel eens denken dat een opdrachtgever ‘hun wereld toch niet begrijpt’. Terwijl opdrachtgevers zich op hun beurt afvragen of het werk niet veel goedkoper kan. Als je dit soort gedachten als samenwerkende partijen niet uitspreekt, neem je ze onbewust mee.

Leiderschap

Het mooie van de huidige situatie is dat er mogelijkheden voor veranderingen ontstaan. Er is zo’n groot tekort aan personeel. En we hebben zo veel werk te doen. Dat zorgt ervoor dat we elkaar moeten herontdekken. Dat kost soms tijd, terwijl we allemaal al heel druk zijn. Maar het is te makkelijk om dat als excuus te gebruiken, als legitimatie om dan maar niets te veranderen. Deze tijd vraagt om leiderschap. Dat kan ook in het kleine zitten. Bel iemand een keer op of spreek iemand aan. Vaak kijken we naar samenwerking vanuit onze eigen bril, vanuit ons eigen belang. Stap waar nodig een keer over je eigen schaduw heen. Dan zul je vaak zien dat je samen hetzelfde wilt.

Ook tussen collega’s

Dit alles geldt wat mij betreft voor alle vormen van samenwerking. Dus tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen aannemer en onderaannemer, maar óók tussen collega’s. Want binnen Baas werken veel verschillende mensen. En ook wij hebben onze eigen vaste standpunten en ideeën. Ik nodig ons allemaal uit ons daar meer van bewust te zijn. Laten we afstappen van ons eigen gelijk en geen tijd verdoen aan onnodige discussies. Daar zijn de opgaven waar we voor staan veel te belangrijk voor.

Pieter Elzinga – algemeen directeur

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Verkeersmanagement nieuwe stijl helpt Baas om bereikbaarheid te waarborgen

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’