Energietransitie: Baas en Enexis houden de vaart erin!

Sinds 9 april mag Pim Guldemeester zich officieel werkverantwoordelijke (wv-er) voor laagspanningsnetten noemen. In die rol mag hij schakelen in het laagspanningsnet van Enexis Netbeheer en kabelselecties uitvoeren. Niet in dienst van Enexis Netbeheer, maar nog steeds als Baas-collega. Zijn certificatie markeert een ontwikkeling die al langere tijd aan de gang is: werkzaamheden schuiven op naar de aannemer. Of, zoals Enexis-hoofduitvoerder Joey de Gouw en Pims buddy in opleiding zegt: ‘Wij zitten gewoon vol. Daarom willen we de capaciteit en kennis van de aannemers gebruiken.’

Dat Pim de primeur had bij Enexis Netbeheer, was niet helemaal toevallig. ‘Ik ben het al vier jaar. Maar wat ik tot nu toe heb gedaan binnen de regio is het wv-schap bij slimme meters, niet het grote werk in de laagspanningsnetten.’ Dat ‘grote werk’ omvat het proactief vervangen van alle laagspanningsnetten in de regio West-Brabant. Gebruikelijk is dat de verantwoordelijkheid in een project voor een deel bij Baas ligt. Uitvoerders van Baas nemen het civieltechnische deel voor hun rekening, zoals het leggen van de kabel en de aansluiting. Pim: ‘Enexis was als opdrachtgever veel meer betrokken bij het elektrotechnische deel van het werk. De aansluiting tussen twee bedrijven binnen één proces was niet altijd feilloos. Het kwam altijd wel goed, maar het was niet altijd efficiënt. Door de energietransitie hebben we echt een uitdaging op capaciteitsgebied. Enexis doet een beroep op ons als aannemer.’

Gebiedskennis opdoen

In veertien maanden tijd is Pim klaargestoomd voor zijn nieuwe aanvullende taken. Hij volgde hetzelfde opleidingstraject als interne medewerkers van Enexis Netbeheer. Pim: ‘Het doel is vooral om gebiedskennis op te doen, kennis van de netstructuren in de regio. Vroeger waren er allemaal gemeentelijke en provinciale energiebedrijven actief. Die hadden allemaal hun eigen manier van werken. Er was geen standaard voor de installaties in een gebied. Het opleidingstraject heeft er voor gezorgd dat ik op dezelfde manier als en naar de maatstaven van Enexis kan acteren’.

Het traject van veertien maanden bestond vooral uit ‘vlieguren maken’, zoals hij zelf zegt. ‘Ik heb een dag in de week of een paar dagen in de maand bij Joey gezeten. Hij belde dan: “Er komt een mooi project aan, zullen we het samen aanvliegen?” Alle voorkomende werkzaamheden heb ik onder regie van Joey uitgevoerd. Op het moment dat Joey, ikzelf en de OIV’er (Operationeel Installatie Verantwoordelijke) voldoende vertrouwen hadden, is er een toetsmoment ingepland.’

‘Aannemers zijn onze ketenpartners’

Voor Joey maakt het opleiden van een interne of externe wv’er geen verschil. ‘Ik heb Pim gewoon als collega gezien. Het maakt voor mij niet uit wat iemand op zijn jasje heeft staan. Aannemers zijn onze ketenpartners.’ Ook omdat hij meteen een klik had. ‘Pim is communicatief sterk en heeft een goed werk- en denkniveau. Wat hij niet wist vroeg hij. En als hij feedback kreeg, deed hij daar iets mee. We zijn samen voor een werk gaan zitten, maar ik zorgde er wel voor dat het accent bij Pim lag. Ik gaf de voorzet, Pim kopte ‘m in.’

Kennis uitgestroomd, werk complexer

Als hij alle toetsingsmomenten behaalt, volgt het certificaat als wv’er. Voor Enexis is het reden om meer externe wv’ers aan te stellen. Joey: ‘Het is keihard nodig. In de afgelopen jaren zijn zowel binnen de aannemerij als bij de opdrachtgevers veel collega’s met pensioen gegaan. Veel kennis is uitgestroomd, terwijl het werkpakket alleen maar groter en complexer is geworden. Als opdrachtgever hebben we niet oneindig de mogelijkheid mensen aan te nemen en tegelijkertijd op te leiden. We zitten zo goed als aan de limiet. Daarom willen we van de capaciteit en kennis van de aannemers gebruikmaken.’

Die opleiding komt niet alleen maar voor rekening van Enexis zelf. Pim gaat ook intern bij Baas als trainer fungeren. Wel blijft de eindtoets in handen van de operationeel installatieverantwoordelijke bij Enexis. Pim: ‘Ja, we zijn hard op zoek naar nieuwe wv’ers. Ik kan rustig twee man extra aan het werk zetten op een dag.’

Contact blijft bestaan

Ook blijft het contact tussen Pim en Joey bestaan. Joey: ‘Pim maakt een groot deel van het werk binnen zijn wv-aanwijzing. Maar er komen ook werkzaamheden aan die buiten zijn aanwijzing vallen, zoals die in de middenspanning. Daar blijven we Pim bij assisteren.’ De eerste klussen als trotse en zelfstandige werkverantwoordelijke heeft Pim al achter de rug. ‘Maar ik zal altijd even mijn buddy informeren: “Baas heeft weer een werk daar en daar en we gaan dit en dat doen.” Zodat Joey altijd weet dat ik ergens mee bezig ben.’

 

Op de hoofdfoto vlnr: Dirk van de Reepe (Enexis, Manager Productiestraten MS/LS), Pim Guldemeester (WV’er E), Ron van Baal (Regiodirecteur Baas Infra Zuid), Jürgen Mutsaers (Enexis, Vestigingsmanager Brabant-West)

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland