Warmte

“Voor een gasloze samenleving moeten we nieuwe manieren van verwarmen realiseren”  

Gas speelt nog altijd een grote rol als het gaat om de verwarming van onze woningen. Het merendeel van de woningen is nog gekoppeld aan een (aard)gasleiding. Omdat de Nederlandse overheid heeft bepaald dat Nederland vanaf 2050 van het gas moet, is het noodzaak om te zoeken naar nieuwe manieren van verwarmen. Denk aan all-electric nieuwbouw, hoge-, lage- en middentemperatuur warmtenetten, hybride warmtepompen, HR-ketels op waterstof of warmtekrachtinstallaties (WKK). 

Wijkgebonden oplossingen

Lokale distributienetten spelen een grote rol in de energietransitie. Baas richt zich op wijkgebonden-oplossingen, waarbij een wijk eigen warmte (en koude) faciliteert, organiseert en realiseert. In samenwerking met verschillende technische partners realiseert en beheert Baas volledige warmtenetten tot aan de afgifteset.

Aquathermie

Nederland is een waterrijk land en daar moeten we gebruik van maken. Er is dan ook veel belangstelling voor aquathermie: een techniek waarmee warmte en kou uit afval-, drink- en oppervlaktewater kan worden onttrokken. Met de inzet van verschillende nieuwe bronnen van energie zijn we samen de energietransitie de Baas.

Heeft u vragen over onze thema’s? Neem gerust contact op met Jeroen de Jong

Nieuws & Projecten

Nieuws

Convenant ‘Brabant Rijdt Elektrisch’ ondertekend

Nieuws

‘Als voorman probeer ik altijd iedereen er bij te betrekken’