Voorwaarden en integriteit

Inkoop- en verkoopvoorwaarden en integriteitsbeleid

Baas B.V. staat onvoorwaardelijk voor een veilig bedrijfsklimaat én werkomgeving. Wij werken zorgvuldig en staan voor de kwaliteit van ons vak. Wij zijn oprecht in wat we wel en niet kunnen doen, vertellen een eerlijk verhaal en staan dus voor wat we zeggen.

Daarbij horen ook heldere voorwaarden en een deugdelijk integriteitsbeleid. Op deze pagina downloads van onze inkoop- en verkoopvoorwaarden. En gerelateerde pagina’s voor de invulling van een deugdelijk integriteitsbeleid.

Inkoopvoorwaarden

Onze inkoopovereenkomsten tot inkoop van zaken en/of het verlenen van diensten worden mede beheerst door onze algemene inkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 53743792, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de volledige tekst van deze voorwaarden klik op onderstaande link met inkoopvoorwaarden.

Verkoopvoorwaarden

Baas is aangesloten bij UNETO-VNI en hanteert bij de verkoop van haar zaken en diensten de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007), zoals deze zijn opgesteld door UNETO-VNI, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor de volledige tekst van deze voorwaarden klik op onderstaande link met de verkoopvoorwaarden.

Wilt u liever een gedrukt exemplaar, neem dan s.v.p. contact met ons op.