Nieuws & Projecten

Vandaag staan we, mét onze partners en klanten, voor een nieuwe grote stap: samen de energietransitie de baas zijn. Onze projecten dragen hier aan bij.

Sorteer op:
  • Alles
  • Nieuws
  • Projecten
Nieuws:

‘Geduld moet je wel hebben, als werkplekbegeleider’

Het kan niet anders of z’n eigen entree bij Baas moet Danny Bennink hebben geïnspireerd negen jaar later ‘werkplekbegeleider’ te worden. ‘Ik had nul bagage. Maar ik ben heel goed opgevangen.’ Tegenwoordig vangt hij zelf monteurs in opleiding op: mbo’ers die vier dagen in de week praktijkuren maken en één dag naar school gaan. Het is een rol die hij graag erbij doet, als leidinggevend monteur laadinfra. ‘Ja, ik heb als monteur werk zat. Maar ik vind het superleuk om gemotiveerde mensen het vak te leren’, zegt hij over zijn motivatie.

Bericht:

Op een gezond en vooral veilig 2023

Na een welverdiende winterstop, draait Baas weer op volle toeren. Het is mooi te zien met hoeveel passie iedereen weer aan het werk is gegaan. Er is ook genoeg te doen. Was 2022 het jaar waarin we succesvol waren met het winnen van grote aanbestedingen, 2023 wordt het jaar van implementatie van die nieuwe contracten.

Nieuws:

Aanleg infrastructuur waterstofwoonwijk in Wagenborgen in volle gang

Komende zomer worden 33 bestaande huizen in het Groningse dorp Wagenborgen aangesloten op een waterstofnetwerk. De benodigde infrastructuur hiervoor, zoals het leidingnet, wordt op dit moment aangelegd. Ook is de verduurzaming van de woningen in de jaren ’70 woonwijk in volle gang. Met dit project moet de verdere ontwikkeling van waterstofwoningen tot stand komen als onderdeel van het energiesysteem van de toekomst.

Nieuws:

TVVL en Baas ontwikkelen post-hbo opleiding Ondergrondse Infratechniek

Met ingang van 2023 heeft het hbo er een opleiding bij: Ondergrondse Infratechniek, gericht op engineering van warmte-, gas- en elektriciteitsnetten. De opleiding start als een pilot met uitsluitend Baas-medewerkers. Aansluitend is de studie voor iedereen toegankelijk. Op 12 december is daarvoor het samenwerkingsconvenant ondertekend met TVVL, dat als kennisleverancier voor de installatiebranche de opleiding verzorgt.

Nieuws:

‘Loop je ergens tegenaan, kom dan bij mij’

Personeel ligt niet voor het oprapen tegenwoordig. En gekwalificeerd personeel al helemaal niet. Zeker in de sector waarin Baas opereert, met meerdere specifieke vakgebieden. Mbo’ers krijgen daarom een steuntje in de rug. Onderdeel van hun opleiding zijn een verplicht aantal bpv-uren, de afkorting voor beroepspraktijkvorming. Vier dagen in de week lopen ze mee aan de hand van een ervaren werkplekbegeleider. Martin Wind is er één.

Nieuws:

Baas start ‘een tikkeltje eigenwijs’ met eigen vakschool

Vanaf 25 november heeft Baas in Drachten officieel een erkende mbo-opleiding in huis. Vakschool Noord leidt op tot (eerste) monteur Gas, Water, Warmte en Laagspanningsdistributie. Ook veiligheidstrainingen maken deel uit van het lesprogramma. De lancering van een eigen vakschool is een antwoord op de personeelsschaarste. ‘Iedereen in de branche heeft dezelfde uitdaging’, zegt Siebert van der Veen, regiodirecteur Infra Noord bij Baas.

Bericht:

Gezamenlijk een verschil maken

Iedereen in ons land merkt het: de prijzen blijven maar stijgen. De inflatie is hoog, waardoor de vaste kosten, zoals de energierekening, hoger zijn dan ooit tevoren. Veel mensen staan voor onzekere tijden en komen misschien in moeilijkheden. En natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar we laten onze mensen ook niet vallen.

Projecten:

‘Stormseizoen’ zet extra druk op werkzaamheden in Lauwersoog

Door de klimaatverandering stijgt wereldwijd de zeespiegel. Sinds 1901 komt het water voor de Nederlandse kust nu al 22 centimeter hoger. Tot en met het jaar 2050 wordt een verdere stijging van 15 tot 45 centimeter verwacht. Daarom nemen dijkbeheerders maatregelen, door landelijk dijken te verhogen en te versterken. Ter voorbereiding op de dijkverzwaring, is er deze zomer gewerkt aan de ondergrondse infra rondom de Lauwersmeerdijk tussen Lauwersoog en Vierhuizen, grenzend aan de Waddenzee. Ook voor Baas werk aan de winkel: het verleggen van vele kilometers aan nutsleidingen.

Projecten:

Baas helpt provincie Zuid-Holland aan overzichtelijk glasvezelnetwerk

Baas beheert al bijna vijftien jaar het glasvezelnetwerk voor de zogenoemde beweegbare kunstwerken van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om alle provinciale bruggen, sluizen en gemalen die op afstand bediend worden. Maar er was één groot probleem, vertelt Martin Hoogerdijk, technisch manager bij de provincie.

Nieuws:

Baas tekent raamovereenkomst MDSO

Op 19 oktober j.l. ondertekenden wij de raamovereenkomst ‘MDSO’. Stedin, Dunea en Oasen gaan intensiever samenwerken bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels, gas- en drinkwaterleidingen. Dit betekent voor de omgeving dat er minder overlast is omdat werkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd.

Nieuws:

Welkom in de Baas familie – Pals

Iedere dag werken we bij Baas met meer dan vijfhonderd collega’s aan de Nederlandse infrastructuur. Toch voelt het als familie. Rein, Roy en Jim Pals zijn zelfs familie. Collega’s noemen het drietal dan ook gekscherend ‘Pals BV’.

Nieuws:

Baas kiest nieuw systeem voor digitaal inmeten

In een tijd waarin steeds meer opdrachtgevers het verplicht stellen dat huisaansluitingen met precisie worden aangemerkt op een kaart, hebben wij die ontwikkeling met volle overtuiging omarmd. Na een grondig onderzoekstraject hebben wij een keuze gemaakt, welke wij recent in ontvangst hebben genomen.

Projecten:

Gasterminal Eemshaven: ‘Een opdracht om met beide handen aan te pakken’

Nederland neemt in hoog tempo maatregelen om een gastekort in de winter vóór te zijn. Een van die maatregelen is de opslag van vloeibaar gas (LNG) in terminals. Eén staat er al in Rotterdam, de tweede drijft in Groningen. Gasunie heeft twee schepen gehuurd die in de Eemshaven vijf jaar lang als backup dienen voor de gasvoorziening. Aan Baas de vraag de elektriciteitsstations aan te sluiten. Geen ongebruikelijk verzoek, wel een ongebruikelijke deadline. ‘We hebben het in recordtijd voor elkaar gekregen.’

Projecten:

Baas realiseert grote waterkruising in Middelburg

In opdracht van DNWG is in Middelburg een grote waterkruising gerealiseerd. De oversteek die vervangen is, bevond zich in een 20 meter brede watergang van Waterschap Scheldestromen. Om de werkzaamheden uit te voeren zijn we de samenwerking aangegaan met een gespecialiseerde partner.

Projecten:

Baas helpt woningcorporaties verduurzamen

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun 2,4 miljoen woningen vóór 2050 te verduurzamen. Als 'startmotor' is hun ambitie om de komende vier jaar 100.000 extra woningen aardgasvrij te maken. Opties daarvoor zijn isoleren, aansluiten op een warmtenet, zonnepanelen of warmtepompen plaatsen, een duurzaam gas via het huidige gasnet of helemaal van het gas af en het elektriciteitsnet verzwaren. Veel woningcorporaties verduurzamen hun woningbezit met zonnepanelen of vervangen het gas voor een elektrisch alternatief. De huidige netten zijn daar niet zonder meer geschikt voor.

Bericht:

De kracht van goede samenwerking

Onlangs wonnen we twee belangrijke aanbestedingen. Deze contracten zijn van grote omvang, zo groot zelfs dat we ze nooit in ons eentje kunnen behappen. Daarom werken we samen. Samen met collega-aannemers.

Projecten:

Baas sluit aan op veranderingen in de bouw

De versnelde bouw van voldoende woningen is topprioriteit om het woningtekort aan te pakken. Innovatieve bouwers maken het daarom mogelijk om huizen vanuit de fabriek te leveren. Nu is het huis belangrijk, maar alleen als elektriciteit, drinkwater en internet zijn aangesloten kan de bewoner er ook wonen. Voor Baas een reden om samen met bouwpartijen na te denken over het aansluitproces van woningen die af fabriek worden geleverd.

Projecten:

Van ontwerp tot uitvoering: Baas helpt elektriciteitsstation vernieuwen

Nederlanders gebruiken steeds meer energie, waardoor de druk op het net groter wordt. Daarom moeten netbeheerders, die deze stroom transporteren, hun elektriciteitsstations soms uitbreiden. Zo ook in Coevorden, waar Baas op verzoek van Enexis Netbeheer hielp bij de aanleg, montage en het ontwerp.

Nieuws:

Baas geeft een goed gevoel

Bij Baas denken we niet alleen aan onze eigen mensen, maar ook aan de mensen om ons heen. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Daarom hebben wij afgelopen week met een groep collega’s verjaardagsboxen ingepakt bij stichting Jarige Job Foundation in Rotterdam.

Nieuws:

Baas breidt uit en vestigt zich in Zeeland

Aannemer in energie- en data-infrastructuur Baas B.V. is sinds begin april ook gevestigd in Zeeland. In het centraal gelegen Goes is het nieuwste Baas kantoor in gebruik genomen. Vanuit de vestigingen in Breda, Roosendaal (Oud-Gastel) en Rotterdam is Baas al sinds 2016 actief voor enkele opdrachtgevers in Zeeland.

Nieuws:

Nieuwe CEO’s (voor 1 dag) – JINC Baas van Morgen

Op 2 juni hadden wij voor 1 dag andere bazen, namelijk Micheilly en Faisal van 17 jaar. Op deze dag deed Pieter een stapje terug om Micheilly en Faisal, leerling van MAVO Centraal in Rotterdam, te laten ervaren hoe het is om de leiding te hebben bij een bedrijf. Hiermee zijn wij trotse deelnemer aan de JINC Baas van Morgen.

Nieuws:

Slimme samenwerkers slaan handen ineen voor het gelijktijdig aansluiten van nutsvoorzieningen

Aanbesteding Combi SION gewonnen door samenwerkende infra-aannemers in Friesland, Flevoland en Gelderland.
Netbeheerders Vitens en Liander en aannemers(combinaties) CCN, Trinitas, Van den Heuvel en Van Vulpen tekenen voor een acht-jarige samenwerking in de meest omvangrijke Europese aanbesteding van het moment. De aannemers en netbeheerders zetten volop in op klanttevredenheid, slimme samenwerking en een duurzame manier van aansluiten, saneren en aanpassingen aan bestaande netten in Friesland, Flevoland, Hilversum en Gelderland.

Nieuws:

Welkom in de Baas familie – de snoo

Iedere dag werken we bij Baas met meer dan duizend mensen aan de Nederlandse infrastructuur. Toch voelt het als familie. Michel en Indy de Snoo zijn zelfs familie: als vader en zoon werken ze dagelijks samen. Michel als senior voorman monteur gas/water, Indy als monteur gas/water in opleiding.

Projecten:

Baas steunt energietransitie met verbinding zonnepark Exloo

Baas heeft in opdracht van Enexis Netbeheer in het Drentse Exloo een zonnepark verbonden met een elektriciteitsstation. Daarvoor is meer dan zeventig kilometer aan kabels gelegd. De verbinding helpt bij de energietransitie en om het net in de toekomst te voorzien van voldoende elektriciteit.

Nieuws:

Baas is hard op weg naar een duurzaam wagenpark

Baas werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. Een belangrijk onderdeel is de verduurzaming van alle bedrijfsauto’s en -bussen. Bij die innovatie houdt Baas oog voor de gevolgen voor medewerkers. Manager Inkoop & Logistiek Jordi Bos: “We maken bewuste keuzes om hobbels voor collega’s weg te nemen.”

Projecten:

KetelhuisWG: blauwdruk voor duurzame energie op wijkniveau

Lokale, duurzame én betaalbare energie. Opgewekt op wijkniveau, via aquathermie uit de -naast de wijk gelegen- stadsgracht. Dat is het idee achter de ontwikkeling van KetelhuisWG in Amsterdam. Baas verzorgt samen met technisch dienstverlener Kuijpers Ecopartners als contractpartner het gehele project, van ontwerp tot aanleg en het meerjarig onderhoud. Het is een project voor de toekomst. Jeroen de Jong van Baas: “Dit systeem is één op één te gebruiken in elke vergelijkbare wijk in ons land.”

Nieuws:

Jong talent brengt nieuwe energie

Al jaren haalt Baas jong talent binnen via een uitgebreid traineeprogramma. In maximaal twee jaar tijd leren trainees alle onderdelen en disciplines van het bedrijf kennen en werken ze aan regionale en landelijke projecten. Bijzonder aan het programma is dat de trainees zelf medeverantwoordelijk zijn voor de invulling ervan. Henk-Jan Ros, HR-adviseur en traineecoördinator bij Baas, ziet dat de nieuwelingen enthousiast en leergierig zijn: “Dat houdt het bedrijf ook scherp.”

Nieuws:

Baas opnieuw erkend voor trede 4 van de veiligheidsladder

Goed nieuws: de auditoren van NCI-certificeringen hebben voor het derde jaar op rij erkend dat Baas zich bevindt op trede 4 van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder): proactief.

Nieuws:

Stagebureau Baas – voor stagiairs en door stagiairs

Eind 2021 is het stagebureau binnen Baas in het leven geroepen. Manager HR Krista van Wageningen legt uit waarom.

Bericht:

Blog: In perspectief

Bij mijn start als algemeen directeur van Baas – begin januari – schreef ik al dat ik met trots en vol energie ben begonnen in mijn nieuwe rol. Niet in de laatste plaats vanwege de mensen die hier werken.

Projecten:

Energietransitie vraagt breder opleiden

Al 100 jaar ontwerpen, bouwen en onderhouden wij de slimme boven- en ondergrondse energie- en data-infrastructuur van Nederland. Vanuit onze expertise kunnen wij echt ons steentje bijdragen aan de energietransitie.
Dit vraagt om het breder opleiden van personeel. Recent vertelden twee collega's over onze praktijkervaringen aan Wij Techniek.

Nieuws:

Gimv vormt sterke nationale speler voor ondergrondse infrastructuur door strategische combinatie Baas-Verkley

Baas heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Nu zijn we klaar voor een volgende stap. Met de investeerder Gimv zien wij mogelijkheden om Baas verder te laten groeien en ontwikkelen.

Projecten:

Afsluiting project STN2020

Op 15 september, na meer dan tweeënhalf jaar werk, was de afsluiting van het project STN2020.

Nieuws:

Baas B.V. koopt 5 Claas Stage V tractoren

Baas zet in op het verminderen van onze CO2-uitstoot. Vorige week zijn de eerste Stage V tractoren geleverd. De komende jaren blijven we inzetten op het verduurzamen van ons materieel.

Nieuws:

CO2-Bewust-certificaat niveau 5 voor 3 jaar verlengd

Wat een mooi resultaat! Naar aanleiding van de KIWA audits in juni en juli heeft Baas B.V. opnieuw het CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder ontvangen. Hier zijn wij meer dan trots op.

Nieuws:

Baas B.V. tekent 5-jarig contract Beheer en Onderhoud Glaslokaal

Op 27 september heeft Baas B.V. het contract getekend voor het Beheer en Onderhoud van het glasvezelnetwerk van Stichting Glaslokaal.

Nieuws:

100% Lokaal opgewekte duurzame stroom uit een laadpaal. Hoe werkt dat?

Het team van Laadkracht (een samenwerking tussen Baas B.V., De Meterkast B.V. en Resolutions U.A.) is op onderzoek uitgegaan om een aanvrager en aanbieder van lokale groene stroom goed in beeld te brengen.

Projecten:

Baas B.V. onderdeel van consortium voor ontwikkeling en aanleg innovatieve infrastructuur BSD

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar boven en onder de grond ligt een complete infrastructuur van wegen, kabels en leidingen. Ook in Brainport Smart District (BSD) moet deze infrastructuur aangelegd worden, om zo onder meer verkeer, energie, water en data van A naar B te verplaatsen in de wijk en de ambitieuze doelstelling van de slimste wijk waar te kunnen maken.

Projecten:

Eerste woonwijk uit de jaren 70 gaat over op waterstof

Baas B.V. neemt deel aan een uniek project waarbij een jaren 70 woonwijk in Wagenborgen (Groningen) wordt aangesloten op een waterstofnetwerk.

Projecten:

Baas realiseert zonnepark met buurtparticipatie

Steeds meer Nederlanders vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Een logische en makkelijke keuze is dan zonnepanelen. Maar niet iedereen beschikt over een eigen dak. Er zijn verschillende initiatieven om duurzame energie ook voor deze groep beschikbaar te maken, een daarvan is Zonnepark Roosendaalsche Vliet.

Nieuws:

Baas B.V. heeft de Baas van Morgen in huis

Wat heb je nodig om als baas voor één dag je stoel af te staan aan 'De Baas van Morgen'? Tiemen Schra, de Baas van Vandaag, staat dit jaar met veel plezier zijn stoel af aan Faith, De Baas van Morgen.

Projecten:

Baas verzorgt van A tot Z netaansluiting voor zonne- en windparken

We staan met zijn allen voor de uitdaging die energietransitie heet. Daarvoor worden onder andere zonne- en windparken aangelegd. De hiermee opgewekte energie moet worden teruggeleverd aan het huidige energienet. Met name in Noord-Nederland is het energienet hiervoor niet toereikend. Baas B.V. is, in opdracht van netbeheerder Enexis, verantwoordelijk voor de aanleg van de netaansluitingen voor zonne- en windparken.

Nieuws:

Onthulling eerste laadpaal in Gemeente Súdwest-Fryslân

Het begon in september 2020, met het uitschrijven van een concessie door de Gemeente Súdwest-Fryslân voor het plaatsen van 500 openbare laadpalen in de komende 10 jaar. Daarop besluiten Baas B.V., De Meterkast B.V. en Resolutions U.A. de krachten te bundelen en schrijven gezamenlijk in op de concessie.

Nieuws:

Baas maakt keten compleet met oprichting Baas Engineering & Consultancy

Met de oprichting van Baas Engineering & Consultancy geeft Baas brede invulling aan het thema energietransitie en maakt de keten van haar dienstverlening compleet.

Projecten:

Baas maakt het elektriciteitsnetwerk intelligenter

Onze samenleving heeft een enorme energiebehoefte en die zal alleen maar toenemen. Maar om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstelling stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Projecten:

Start project Scheldebalkon fase 1 & 2 Bergen op Zoom

De plannen om het Scheldebalkon in Fort-Zeekant te herstructureren liggen al enige jaren op tafel. Woningbouwcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom willen een duurzame, gevarieerde wijk creëren met levensloopbestendige en energiezuinige woningen.

Nieuws:

Wij doen mee aan Ommetje van de Hersenstichting!

Wandelen houdt de hersenen gezond. Daarom doen wij bij Baas mee aan Ommetje!

Projecten:

Baas werkt mee aan realisatie van de hoogste woontoren van de Benelux

In Rotterdam wordt gebouwd aan de hoogste woontoren van Nederland en de Benelux; de Zalmhaventoren. In opdracht van Stedin voert Baas hier diverse werkzaamheden uit.

Nieuws:

Thuis in multidisciplinair samenwerken

Op 1 januari jl. tekenden Evides Waterbedrijf en DNWG Infra de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Nu werken beide partijen al ruim 10 jaar samen in de ondergrond van Zeeland, maar met deze overeenkomst bouwen zij deze samenwerking verder uit.

Nieuws:

Personeel volgt training ‘Installeren laadpalen’

Elektrisch rijden wordt in Nederland steeds populairder. Rilana Kal en collega Danny Bennink volgden de training ‘Installeren laadpalen volgens NEN 3140 VP’ van Dirksen Opleidingen.

Projecten:

Van vijf naar drie windmolens met meer vermogen

De energietransitie is in volle gang, en daarmee ook de technische ontwikkeling van energieopwekkers. De huidige modellen windmolens leveren aanzienlijk meer vermogen dan een aantal jaar geleden. Daarom vervangt de eigenaar van windmolenpark Vossendaal 5 ‘oude’ windmolens door 3 nieuwe (zwaardere) windmolens.

Projecten:

Omleggen van middenspanningskabels omgeving A59

Een monsterklus: 29 kilometer kabel verleggen om de verkeersdoorstroming te vergroten. De omgevingskwaliteit rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) wordt verbeterd. De op- en afrit van de snelweg A59 ter hoogte van Waalwijk/Drunen worden daarvoor opnieuw ingericht.

Projecten:

Flexibele oplossing voor stroom zonder gedoe

Iedere week staan er bijna 100 marktkramen aan de Leyweg in Den Haag waar bezoekers ondergedompeld worden in een willekeur van verse groenten, moderne kleding, een mooi bosje bloemen en echte marktartikelen.

Projecten:

Verhelpen spanningsklachten net Enexis

In Zeerijp zorgt het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet voor spanningsklachten. In opdracht van Enexis werkt Baas aan het verhelpen van deze spanningsklachten.

Projecten:

Ontvlechten HVS-centrale Den Haag Engineering en realisatie ‘ontvlechten van de HVS-centrale’

De huidige elektriciteitscentrale aan de Constant Rebequestraat is overbelast. De over-capaciteit wordt verdeeld over twee andere centrales in Den Haag. Het ontvlechten wordt in grofweg 4 fasen uitgevoerd.

Projecten:

Monumentaal pand in Amsterdam wordt hoofdkantoor Karl Lagerfeld

Medio mei 2019 verhuist Karl Lagerfeld met meer dan 150 medewerkers zijn hoofdkantoor naar een verduurzaamd rijksmonument op de Herengracht.

Nieuws:

Is uw kantoortuin klaar voor de anderhalvemeter economie?

Bij Baas verwachten we dat er in de komende periode een toenemende vraag ontstaat naar het aanpassen van de bestaande elektrotechniek en het uitbreiden van de datanetwerken om de digitale drukte in juiste banen te leiden. Met onze expertise op het gebied van slimme netwerken voor data en energie, begeleiden wij u naar de juiste oplossing.

Nieuws:

Baas B.V. installatiepartner van iwell

Nederland werkt aan verduurzaming. Daarom bouwen we windmolens en leggen we op zoveel mogelijk daken zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling, maar het zorgt ook voor uitdagingen.

Nieuws:

Convenant ‘Brabant Rijdt Elektrisch’ ondertekend

Op vrijdag 8 november 2019 heeft Baas B.V. tijdens het Energiefestival in het Evoluon een handtekening gezet onder het convenant Brabant Rijdt Elektrisch.

Projecten:

Bruggen aansturen en monitoren op afstand

Zowel voor de Provincie Zuid-Holland als voor de Provincie Fryslân heeft Baas glasvezelwerkzaamheden uitgevoerd. In beide gevallen ging het om glasvezelroutes voor het aansturen en monitoren van bruggen op afstand.

Projecten:

Aansluiting enorme batterijopslag bij Windmolenpark Hartelkanaal

Energieleverancier Greenchoice wil verspilling van windenergie tegengaan. Daarom plaatsen zij zes enorme batterijen in het windmolenpark aan het Hartelkanaal in Zuid-Holland. Het is op dit moment de grootste energieopslag bij windmolens in Nederland, samen slaan ze namelijk 10 megawattuur (MWh) duurzame stroom op.