Start project Scheldebalkon fase 1 & 2 Bergen op Zoom

De plannen om het Scheldebalkon in Fort-Zeekant te herstructureren liggen al enige jaren op tafel. Woningbouwcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom willen een duurzame, gevarieerde wijk creëren met levensloopbestendige en energiezuinige woningen.

In het gebied worden ongeveer 330 woningen gesloopt, waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van zo’n 250 nieuwe woningen, ontwikkelt en gebouwd door Stadlander. Alle woningen zijn Nul-op-de-Meter. Dat betekent dat de woningen duurzaam en energieneutraal zijn.

Naast de bouw van nieuwe woningen krijgen diverse appartementencomplexen in de buurt een flinke opknapbeurt, waarna de woongebouwen energiezuinig zijn.

Voor de gemeente Bergen op Zoom bestaat het project uit de aanleg van een nieuw gescheiden riool en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte (verharding, verlichting, groen en spelen). De ruimtelijke structuur wordt hierbij verbeterd én verduurzaamd. Om de verkeersstructuur van de wijk te verbeteren wordt het stratenpatroon veranderd, wat betekent dat er veel kabels en leidingen in het gebied verplaatst gaan worden. Uit efficiencyoverwegingen, en de wens tot integrale samenwerking, hebben Brabant Water, Enexis en de gemeente Bergen op Zoom dit project gezamenlijk voorbereid, aanbesteed en tenslotte gegund aan de Gubbels – Baas combinatie.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland