Omleggen van middenspanningskabels omgeving A59

Een monsterklus: 29 kilometer kabel verleggen om de verkeersdoorstroming te vergroten. De omgevingskwaliteit rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) wordt verbeterd. De op- en afrit van de snelweg A59 ter hoogte van Waalwijk/Drunen worden daarvoor opnieuw ingericht.

Door de vele benodigde aanpassingen moeten vooral veel kabelverbindingen in nieuwe tracés gelegd worden. Ook bestaande middenspanningskabels (10 en 20 kV) en een stuk hogedrukgasleiding worden omgelegd. Op 4 plaatsen in het traject plaatsen we hiervoor een horizontaal gestuurde boring. De omgeving heeft dan zo min mogelijk last van opengebroken wegen. Het complete boorplan en de engineering voor deze gestuurde boringen is door ons verzorgd.

Vooral de strakke planning is een uitdaging. Om duidelijke structuur in het project aan te brengen zijn 5 verschillende zones/fases gedefinieerd. Er is rekening gehouden met 2 verschillende deadlines. Vooral de eerste deadline was een uitdaging. Daarom zijn de werkzaamheden in Zone 1 en Zone 2 tegelijk gestart en is extra capaciteit (civiele ploegen) ingezet. Op sommige delen van het traject wordt een sleuf van ongeveer 6 meter breed gegraven om de nieuwe kabels in aan te leggen.

De werkzaamheden verbeteren de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en de doorstroming van het verkeer op de A59. Maar draagt ook bij aan natuurbehoud, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de woonkernen.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland