KetelhuisWG: blauwdruk voor duurzame energie op wijkniveau

“Dit systeem is één op één te gebruiken in elke vergelijkbare wijk in ons land.”  

Lokale, duurzame én betaalbare energie. Opgewekt op wijkniveau, via aquathermie uit de -naast de wijk gelegen- stadsgracht. Dat is het idee achter de ontwikkeling van KetelhuisWG in Amsterdam. Baas verzorgt samen met technisch dienstverlener Kuijpers Ecopartners als contractpartner het gehele project, van ontwerp tot aanleg en het meerjarig onderhoud. Het is een project voor de toekomst. Jeroen de Jong van Baas: “Dit systeem is één op één te gebruiken in elke vergelijkbare wijk in ons land.”

Jeroen de Jong is manager strategie en innovatie bij Baas. Hij werkt onder andere aan innovatieve pilotprojecten voor het bedrijf. “Vanuit onze strategie willen wij complete systemen realiseren voor energie, water en data vanaf de bron tot de eindeindgebruiker. Van oudsher leggen wij alleen de netstructuur aan. Maar in de energietransitie zijn nieuwe, integrale oplossingen nodig en die willen wij bieden.”

KetelhuisWG in Amsterdam is zo’n project met een innovatieve oplossing. “Bewoners willen gezamenlijk duurzame energie opwekken en uitwisselen via een buurtgebonden warmtenet.

Wij geloven in dit soort wijkgebonden energiesystemen en de vraag van KetelhuisWG biedt ons de mogelijkheid om deze ontwikkeling te realiseren. Het past bij de collectieve opgave waar we met elkaar voor staan, het past bij de technische ontwikkeling van geïntegreerde duurzame systemen en het past bij het idee dat de eindgebruiker een belangrijke rol heeft. Een van de grote kansen van de energietransitie is die eindgebruiker die de regie in eigen hand neemt, betrokken en geïnformeerd is. En durft te kiezen zelf een duurzame stap te maken. In die ontwikkeling willen wij de helpende hand bieden.”

Wijk is ideale maat

Een ontwikkeling als deze kun je niet in je eentje verzorgen. Het warmtenet aanleggen en aansluitingen in alle woningen aanbrengen, kan Baas prima zelf doen. Maar voor de realisatie van een warmte-koudeopslag via aquathermie ging ze een partnerschap aan met Kuijpers, die veel ervaring met deze techniek heeft. “Water als duurzame bron is in ons land in ruime mate aanwezig maar is nog niet op grote schaal in te zetten voor duurzame energie. Een woonwijk is echter een ideale maat voor een duurzaam energiesysteem als deze. “Bijkomend voordeel”, stelt Jeroen, “is dat hiermee ook de projectomvang overzichtelijk is. Dat zorgt ervoor dat je alle mitsen en maren op de kleine schaal van een wijk nog eenvoudig kunt oplossen, terwijl ze op grote schaal al snel onoverkomelijk worden. En het zorgt er verder voor dat alle bewoners ook echt betrokken zijn bij de ontwikkeling. Een wijk is makkelijker op één lijn te krijgen dan een hele stad.”

Blauwdruk

Het systeem dat Baas samen met Kuijpers ontwikkelt, is een blauwdruk. “Het idee voor deze wijk kunnen we in heel Amsterdam en in andere steden met een groot waterstelsel dupliceren. Het is zelfs schaalbaar door in de toekomst wijkgebonden energiesystemen aan elkaar te koppelen tot een groter, integraal netwerk. En omdat je eventuele problemen op kleine schaal opgelost hebt, vormen ze geen belemmering meer als je al die systemen aan elkaar koppelt.”

De toekomst voor energielevering

Projecten als KetelhuisWG zijn volgens Jeroen de toekomst: “De oude manier van energie leveren is een eenvoudig systeem van opwekken, transporteren en gebruiken. Ik vergelijk het altijd met de trein die over het spoor van A naar B rijdt. Het nieuwe, duurzame energiesysteem is veel complexer en is veel gevoeliger voor pieken en dalen in gebruik en aanbod. De opslag van energie voor later gebruik en het dynamisch aansturen van het systeem zijn belangrijke factoren. Juist door samen te werken met de eindgebruiker krijg je een warmtesysteem dat past bij het vraagstuk van deze wijk. Daarnaast zie je dat commitment en betrokkenheid van de eindgebruiker veel groter is dan bij traditionele systemen. Bij KetelhuisWG zien we dat bewoners zelf veel doen op andere vlakken dan de techniek, die wij leveren. Zij maken hun woningen geschikt voor lage temperatuur warmte, zij verzorgen de communicatie naar de bewoner en de financiering van het project. Het is echt een gezamenlijk project mét de bewoners. Dat is mooi om te zien en het is voor ons een belangrijk onderdeel van de blauwdruk die Baas neerzet met dit project.”

Heeft u vragen over het thema warmte? Neem gerust contact op met Jeroen de Jong

KetelhuisWG is dé lokale energiecoöperatie voor de WG-buurt in Amsterdam Oud-West. Bewoners en ondernemers nemen het heft in eigen handen om samen bij te dragen aan een toekomstbestendige WG-buurt. Het voormalig terrein van het Wilhelmina Gasthuis heeft een mooie historie als ziekenhuiscomplex en tegenwoordig een totaal nieuwe bestemming met woon- en werkpanden: Ketelhuis WG

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

‘Geduld moet je wel hebben, als werkplekbegeleider’

Nieuws

Op een gezond en vooral veilig 2023