Hita organiseert publieke warmtenetten als zelfstandige spin-out vanuit Baas

Warmtenetten gaan een grote rol spelen in de energietransitie van Nederland. Ook voor een aannemingsbedrijf als Baas zal de aanleg van warmtenetten impact hebben. Om tijdig voorbereid te zijn op die ontwikkelingen startte Baas twee jaar terug een innovatie- en onderzoekstraject rond de aanleg van warmtenetten. Met ingang van 1 januari 2023 zijn die activiteiten verzelfstandigd binnen een nieuw bedrijf: Hita, als spin-out van twee teamleden van het innovatieteam warmte.

Over dertig jaar moet ons land een grote sprong hebben gemaakt in de energievoorziening. Die moet voor woningen, bedrijven en kassen grotendeels afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Warmtenetten zijn een essentiële pijler onder een duurzaam verwarmd Nederland. Zo’n warmtenet haalt duurzame warmte bijvoorbeeld uit de grond (geothermie) of uit oppervlaktewater (aquathermie). Ook kan een warmtenet functioneren op restwarmte van de industrie.

Gesprekken met 150 marktpartijen

Wat betekent een grootschalige aanleg van warmtenetten voor een aannemingsbedrijf als Baas? Met die vraag startte twee jaar terug een onderzoek binnen het bedrijf. Aan de hand van gesprekken met bijna 150 partijen in de markt is team erin geslaagd om een goed beeld te krijgen van de positie die met name publieke warmtenetten in de toekomst kunnen gaan innemen. De opgedane kennis en ervaring in het innovatietraject binnen Baas heeft geleid tot Hita, waarmee Baas een bijdrage wil leveren aan de versnelling van de warmtetransitie.

Onafhankelijke partner voor warmtenetprojecten

Het innovatieve onderzoek heeft ook aangetoond dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die gemeenten, aannemers en bewoners kan helpen de transitie te versnellen. Door onzekerheid over waar te beginnen en onduidelijkheid rond nieuwe wetgeving, kunnen projecten die veelbelovend beginnen uiteindelijk vastlopen. Een onafhankelijke partner gidst betrokken partijen naar de eindstreep, neemt het voortouw en zorgt voor een voorwaartse beweging in het warmteproject.

Zelfstandig bedrijf

De onafhankelijke partij zou de rol van aanjager in de omschakeling naar warmtenetten op zich moeten nemen, door kennis te ontwikkelen, te bundelen en te delen. Baas realiseert zich dat die rol niet strookt met de positie als aannemer in de markt. Daarom hebben twee collega’s van het warmteteam de vrije hand van Baas gekregen om er een zelfstandig bedrijf voor op te richten: Hita.

Als spin-out van Baas gaat Hita het concept als een onafhankelijke marktpropositie uitrollen. Jeroen de Jong, manager strategie en innovatie van Baas: ‘We zijn er trots op via de totstandkoming van Hita toch een indirecte bijdrage te hebben geleverd aan de versnelling van de warmtetransitie. We wensen Hita een succesvolle start en vooral een geslaagde transitie.’

Kijk voor meer informatie op hita.nl of neem contact op met Mighael Vroom 

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland