Toekomstplan Project Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

Herstructureren gas en elektra in drukbezochte haven

Het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen gaat behoorlijk op de schop. Op dit omvangrijke project werkt Baas B.V. in opdracht van Stedin aan het herstructureren van het gas- en elektranetwerk. Het gehele project dient eind 2022 gereed te zijn. Naar verwachting zijn onze hoofdwerkzaamheden eind 2018 gereed.

  • Noordelijk Havenhoofd
  • Visafslagweg, Scheveningen
  • maart 2018 - einde 2018
  • Stedin

Complexiteit vereist samenwerking

Op het eerste gezicht ziet het project er niet spectaculair uitdagend uit, maar schijn bedriegt. Het project is omvangrijker dan tekeningen doen vermoeden en complex wegens meerdere belanghebbenden. In de omgeving is veel bedrijvigheid, met een continue aan- en afvoer van transport in de haven. Tijdens zomerse dagen is het extra druk en bezoeken vele strandbezoekers en overige toeristen de omgeving. Alle betrokken partijen moeten zeer nauw samenwerken en planningen op elkaar afstemmen. De gas- en elektraverbindingen mogen niet uitvallen. Ook onbekende factoren spelen een rol, zoals essentiële (particuliere) kabels en leidingen die gevonden moeten worden en waar een oplossing voor overname voor bedacht dient te worden.

Verbinding Baas en Stedin

Voorafgaand aan dit project is er een bijzondere samenwerking tussen Baas en Stedin tot stand gekomen. Marc Voetelink, Projectcoördinator van Baas, is ingehuurd door Stedin. Door de integratie van Marc bij Stedin, heeft hij direct toegang tot verschillende systemen en afdelingen. Hij fungeert als een mediator tussen Baas en Stedin. Deze samenwerking zorgt voor een betere aansluiting tussen Stedin en onze werkzaamheden buiten, waardoor er sneller ingespeeld wordt op veranderingen en wensen van eindgebruikers.

Werkzaamheden in fases

De eerste fase was gereed voor 24 juni. Op deze dag finishte het grote Volvo Ocean Race evenement in Scheveningen. We hebben het nieuwe hoofdtracé lage druk gas, midden- en laagspanning aangelegd en een tijdelijk MS-station geplaatst voor het overnemen van voeding. In de volgende fase worden de aansluitingen overgenomen, kabels en leidingen gerooid en het voorliggend net verzwaard, om iedereen in de toekomst te kunnen voorzien van voldoende energie. De werkzaamheden in fase 3 bestaan uit het plaatsen van nieuw MS-stations, zowel klantgebonden als distributie, en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de nieuwbouw en verbouw. Op het einde resteert het laatste kabel en leidingwerk voor de aansluitingen en de aanleg van de stations.

Contactpersoon
Collega Specialist Martijn Contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project?

Neem gerust contact op met Martijn de Bonte