Baas verzorgt van A tot Z netaansluiting voor zonne- en windparken

We staan met zijn allen voor de uitdaging die energietransitie heet. Daarvoor worden onder andere zonne- en windparken aangelegd. De hiermee opgewekte energie moet worden teruggeleverd aan het huidige energienet. Met name in Noord-Nederland is het energienet hiervoor niet toereikend. Baas B.V. is, in opdracht van netbeheerder Enexis, verantwoordelijk voor de aanleg van de netaansluitingen voor zonne- en windparken.

In 2020 zijn wij gestart met project Roodehaan in Groningen. Hier verzorgen wij de aansluiting van een zonnepark over een traject van 5 kilometer. Het project begint met een functioneel- of basisontwerp. Op basis hiervan bepaalt onze engineer de tracés en maakt hij een overzicht van grondeigenaren en vergunningverlenende instanties. Met een fysieke schouw wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van het project en worden projectrisico’s in kaart gebracht om ervoor te zorgen dat het project veilig kan worden uitgevoerd. Vervolgens worden de boorplannen voor de gestuurde boringen opgesteld, vergunningen aangevraagd en worden de zakelijk recht overeenkomsten opgesteld voor de grondeigenaren.

Als dat allemaal gereed is, kan de uitvoering beginnen. Wij werken op dit project samen met boorbedrijven en civiele aannemers uit de omgeving.

Voor het project Roodehaan leggen we 3 bundels 3x1x630Al en 1 bundel 3x150Al. In totaal verzorgen we 2.745 meter aan gestuurde boring en trekken we 10.578 meter HDPE-buis van 200 mm in de grond. Na het leggen van alle kabels verzorgen we over de gehele route de aansluitingen van alle inkoopstations.

Het gehele zonnepark beslaat ongeveer 22 hectare. Hiermee kunnen ongeveer 3.500 huishoudens van lokale duurzame stroom worden voorzien. Trots dat we hieraan mogen bijdragen!

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland