Baas steunt energietransitie met verbinding zonnepark Exloo

De verbinding helpt bij de energietransitie en om het net in de toekomst te voorzien van voldoende elektriciteit. 

Baas heeft in opdracht van Enexis Netbeheer in het Drentse Exloo een zonnepark verbonden met een elektriciteitsstation. Daarvoor is meer dan zeventig kilometer aan kabels gelegd. De verbinding helpt bij de energietransitie en om het net in de toekomst te voorzien van voldoende elektriciteit.

Enexis Netbeheer vroeg Baas om het nieuwe zonnepark Zuidveensdijk in Exloo te verbinden met het 110 kV-station Weerdinge in Emmen. Die aansluiting kwam tot stand met de aanleg van ruim zeventig kilometer kabels. Ook maakte Baas 66 verbindingsmoffen en twaalf eindsluitingen. De hele uitvoering vroeg om ruim acht kilometer aan graafwerk.

Oog voor omgeving en milieu

Bij die werkzaamheden was de gedragscode ‘Bewuste Bouwers’ het vertrekpunt. In deze afspraken van deelnemende bouwbedrijven staat hoe zij rekening houden met de mensen in de omgeving, het milieu en collega’s. Bij het project in Exloo had Baas dus niet enkel oog voor het tot stand brengen van de verbinding zelf. Ook de manier waarop dat gebeurde, was belangrijk.

Spreekuur voor omwonenden zonnepark

Zo was er voor omwonenden een app beschikbaar waarin ze de voortang van het project konden zien. Ze konden met vragen terecht op het wekelijkse spreekuur van de omgevingsmanager van Baas. Met verschillende maatregelen is ook rekening gehouden met het vogelbroedseizoen en de veiligheid van een beschermde paddensoort, die in het gebied te vinden is.

Versnelling energietransitie

Het werk aan het tracé in Drenthe valt onder een bouwteamverband, dat Enexis met vijf aannemers vormt: de Bovenregionale Versnelling Energietransitie (BVE). Baas is een van de deelnemers die Enexis helpt om nieuwe, duurzame bronnen op het net aan te sluiten. De verbinding van 11,3 kilometer tussen het park met de zonnepanelen en het elektriciteitsstation is daarvan een geslaagd voorbeeld.

Heeft u vragen over het thema energietransitie? Neem gerust contact op met Rudy van der Veen.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

‘Geduld moet je wel hebben, als werkplekbegeleider’

Nieuws

Op een gezond en vooral veilig 2023