BSD Helmond

Baas B.V. dient integraal plan in voor BSD Helmond

05 mei 2020

Eind maart 2020 heeft Baas B.V. deelgenomen aan de Business Challenge van Brainport Smart District (BSD) Helmond. BSD Helmond wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen.

Op deze plek worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk. BSD Helmond gaat uit van een inclusieve samenleving waarin bewoner een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van hun leefomgeving.

 

Bij die leefomgeving hoort ook de buitenruimte en alle publieke voorzieningen die nodig zijn om prettig te kunnen wonen. Onderdeel hier hiervan is de ondergrondse infrastructuur die zorgt draagt voor primaire diensten als energie, water en data. De uitgangspunten hiervoor zijn benoemd in de programmalijnen “Wijk met Energie”, “Digitale wijk” en “Circulaire wijk”. Daarbij vorm infrastructuur ook de basis voor “Veiligheid, Gezondheid en Mobiliteit”. De infrastructuur vormt een platform, waarop bestaande en nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden. In het plan is gekeken naar de proces aanpak vanaf ontwerp tot exploitatie.

Na selectie heeft Baas B.V. deelgenomen aan de Business Challenge met een integraal plan om een private infrastructuur in de wijk te realiseren waarvan de bewoners en bedrijven uiteindelijk zelf eigenaar zijn. Een selectiecommissie met diverse stakeholders (Quadruple-Helix) heeft het plan beoordeeld en geselecteerd voor een verdere uitwerking. Een mooi resultaat waardoor Baas B.V. nu samen met BSD Helmond kan werken aan de realisatie van een Slimme Infrastructuur.