Verkeerstechniek Baas B.V.

Verkeerstechniek

Een veilige, betrouwbare en bereikbare infrastructuur is van levensbelang. Daarom werken wij continu aan de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse infrastructuur. Samen werken we aan de smartinfra van de toekomst.

Van ontwerp tot installatie, van omgevingsmanagement tot vergunningsaanvragen: Baas heeft een brede kennis op het gebied van verkeerstechniek. Denk aan verkeersregelinstallaties, tijdelijke verkeersmaatregelen, voertuigdetectie, openbare verlichting, waarschuwingsinstallaties en parkeren of toegang. Met onze expertise en samenwerkingsverbanden, ontzorgen we ieder project van begin tot eind.  

Een goede doorstroom van verkeer betekent minder uitstoot van CO2. De slimme toepassingen van Baas bevorderen niet alleen de doorstroom, maar komen ook de veiligheid ten goede. Zo gaan we veilig de weg op, en dringen we samen de CO2-uitstoot terug.

Parkeer & toegang

Een compleet parkeer- en toegangssystemen voor uw parkeeroplossing, wij verzorgen het gehele proces, van ontwerp tot realisatie. Door gebruik te maken van een compleet systeem kan je automobilisten vanaf het binnen rijden van de garage direct naar een vrije parkeerplek begeleiden.

Onze systemen bestaan onder andere uit slagbomen, road barriers, pillars, speedgates, etc. 

Verkeersregelinstallaties

Verkeersregelinstallaties (VRI's) hebben een belangrijke rol in de doorstroming van het verkeer. Door VRI's toe te passen wordt de veiligheid en doorstroming van het verkeer bevordert. Het benoemen van een voorrangsweg of het aanleggen van een rotonde is niet altijd de beste oplossing. Kies je voor VRI's dan heb je de mogelijkheid bepaalde doelgroepen voorrang te geven.

Voertuigdetectie

Voertuigendetectie is cruciaal om de doorstroming en veiligheid van ons wegennet te kunnen waarborgen. In veel gevallen wordt dit gerealiseerd door detectielussen in het wegdek. In de afgelopen jaren is er veel geëxperimenteerd met alternatieve detectiemiddelen, maar zijn detectielussen nog altijd het meest betrouwbare detectiemiddel in de markt.

Waarschuwings­installaties

Waarschuwingsinstallaties zijn bedoeld om weggebruikers op de hoogte te brengen en houden van de omgeving in het verkeer.

Dit doen wij door middel van LED aanduidingen bij voetgangersoversteken, snelheidsmeldingen binnen de bebouwde kom en meldingen van file’s, ongevallen en wegafsluitingen.

Tijdelijke Verkeers­maatregelen

Om de verkeersdoorstroming tijdens werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen is er meer nodig dan een aantal verkeersborden. Hierin zoeken wij altijd de perfecte balans tussen veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. Naast de werkzaamheden en weggebruikers houden wij óók rekening met het milieu.

Contactpersoon
Murat Gumrukcu

Heeft u een vraag over deze expertise?

Neem gerust contact op met Murat Gumrukcu