Referentie 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn panorama

Verkabelen 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn

In Apeldoorn-Zuid heeft Baas gewerkt aan een uniek verkabelingsproject. Door de realisatie van dit project is een belangrijke stap gezet voor de grondige vernieuwing van de wijk Vogelbuurt.

  • Verkabelen 150 kV
  • Vogelbuurt Apeldoorn
  • 2014-2015
  • Reddyn & TenneT

Om stadsvernieuwing mogelijk te maken hebben wij, in opdracht van TenneT, twee 150 kV hoogspanningslijnen, die dwars over de wijk lopen onder de grond gebracht. Binnen een te graven tracé van 5 kilometer werd 30 kilometer 1x1600 XLPE kabel met aluminium kern getrokken en glasvezelverbindingen aangebracht. Ook werd circa 1.500 meter horizontaal gestuurde boring gemaakt voor de passage van drukke verkeerswegen en waterpartijen. De kabel werd in een bed van ongeveer 12.000 m3 geleverd backfillzand gelegd.

Een uitgebreid communicatiepakket met informatiebijeenkomsten voor de buurt, het aanstellen van een omgevingsmanager, wekelijkse inloopmomenten en een CO2-neutrale uitvoering waren belangrijke aanvullende ingrediënten die zijn ingezet om het project tot succesvol project te maken.

De gemeente Apeldoorn heeft met de aannemers via een speciaal project Facebook-pagina en Twitter-account continu de inwoners geïnformeerd.

Het project werd in opdracht van Reddyn uitgevoerd. Reddyn is voor TenneT en Liander de gezamenlijke serviceprovider op het gebied van Hoogspanning en complexe Middenspanning.

Referentie 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn sleuf
Referentie 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn kabeltrek kabelhondjes
Referentie 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn kabeltrek
Referentie 150 kV Vogelbuurt Apeldoorn kabeltrek door woonwijk