Verhelpen spanningsklachten net Enexis

In Zeerijp zorgt het terugleveren van zonne-energie aan het elektriciteitsnet voor spanningsklachten. In opdracht van Enexis werkt Baas aan het verhelpen van deze spanningsklachten.

Wanneer je tegenwoordig Groningen zegt, en dan vooral het deel rond Loppersum, dan denk je bijna direct aan gaswinning en aardbevingen. Veel woningen in de omgeving van Loppersum hebben aardbevingsschade. Ter compensatie kunnen inwoners onder meer een tegemoetkoming krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt veel gebruikgemaakt van deze tegemoetkoming en veel huizen liggen dan ook vol met zonnepanelen. Vooral bij zonnig weer wordt meer elektriciteit opgewekt dan gebruikt en de overtollige energie wordt teruggeleverd aan het net. De veelal oude netten kunnen deze veelvoud aan energie niet aan en er ontstaan spanningsklachten.

Voor Enexis zijn we in Zeeprijp aan het werk om de spanningsklachten in het net te verhelpen aan de Kwekersweg, Molenweg, Borgweg en de Eenumerweg. Het elektriciteitsnet in deze straten is vooral nog van koper, de verdeelkasten en het netstation zijn verouderd en vaak nog asbesthoudend.

We nemen op dit project zowel de engineering als de uitvoering op ons. Ons engineeringswerk bestaat onder andere uit het bepalen en uittekenen van het tracé, het verzorgen van de aanvragen van bodemonderzoeken, vergunningen en toestemmingen en het uittrekken van materialen.

 

Het uitvoeringswerk bestaat uit het vervangen/uitbreiden van 2,5 kilometer laagspanningsnet, 800 meter OV-net en 500 meter middenspanningsnet. Daarnaast vervangen we 1 netstation en 4 verdeelkasten.

Door onze manier van werken zijn we niet alleen engineers van het werk, maar kunnen we ook advies geven over de beste aanpak van het project. Door de uitvoerder vanaf het begin bij het project te betrekken, ontstaat een gedragen en uitvoerbaar plan.

Tijdens de engineering kregen we van de gemeente te horen dat er een wegreconstructie aan de Noorderstraat aankwam en dat een aantal huizen zouden worden afgebroken. Ook deze werkzaamheden zijn het gevolg van de aardbevingen. Baas is gevraagd om de combi-werkzaamheden die hieruit ontstaan op te pakken en mee te engineeren.

Onze professionele samenwerkingspartners

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Welkom in de Baas-familie: Thijs en Tommie Udink

Nieuws

‘Ik ben bij Baas gebleven om het sociale aspect’