Van vijf naar drie windmolens met meer vermogen

De energietransitie is in volle gang, en daarmee ook de technische ontwikkeling van energieopwekkers. De huidige modellen windmolens leveren aanzienlijk meer vermogen dan een aantal jaar geleden. Daarom vervangt de eigenaar van windmolenpark Vossendaal 5 ‘oude’ windmolens door 3 nieuwe (zwaardere) windmolens.

Een nieuwe zwaardere kabelverbinding is daarom noodzakelijk. Enexis heeft Baas B.V. gevraagd om de engineering en uitvoering voor een nieuwe kabelverbinding tussen het windmolenpark Vossendaal en het 150kV-station in Etten-Leur te verzorgen.

De engineering en voorbereiding van het 7 kilometer lange traject zijn door de Gemeente en Provincie meerdere malen gewijzigd. Diverse voorkeurstracés werden afgekeurd. Uiteindelijk zijn er veel gestuurde boringen in het traject gekomen (2 km). Door alle eisen en wensen van de vergunningverleners goed op elkaar af te stemmen, ontvingen we rond april 2019 van alle partijen goedkeuring op de projectplannen. In juni 2019 (1 jaar na de start) begonnen we ook daadwerkelijk met de technische uitvoering van het project.

Het traject loopt grotendeels over smalle landweggetjes of langs drukke fietspaden. Het is dan ook essentieel om de omgeving goed te informeren over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en te zorgen voor de juiste verkeersmaatregelen. Vooral bij het uitvoeren van de boringen was goede afstemming belangrijk, omdat diverse op- en afritten afgesloten moesten worden voor het uitleggen van de PE-buizen. Ook werd over een lengte van ongeveer 200 meter het totale asfalt-fietspad verwijderd om ruimte te maken voor de kabels. De Provincie greep deze mogelijkheid meteen aan om het fietspad compleet te vervangen. Om de overlast te beperken waren deze werkzaamheden, in overleg met de Gemeente en Provincie, in de schoolvakantie gepland.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Verkeersmanagement nieuwe stijl helpt Baas om bereikbaarheid te waarborgen

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’