TVVL en Baas ontwikkelen post-hbo opleiding Ondergrondse Infratechniek

‘Als deelnemer is het een verrijking van je eigen kennis. En je hebt straks een goed document in handen waarmee je waardevoller bent in de markt.’

Met ingang van 2023 heeft het hbo er een opleiding bij: Ondergrondse Infratechniek, gericht op engineering van warmte-, gas- en elektriciteitsnetten. De opleiding start als een pilot met uitsluitend Baas-medewerkers. Aansluitend is de studie voor iedereen toegankelijk. Op 12 december is daarvoor het samenwerkingsconvenant ondertekend met TVVL, dat als kennisleverancier voor de installatiebranche de opleiding verzorgt.

‘Ruim 2000 hbo-opleidingen zijn er in Nederland te volgen en elektrotechniek kun je aan elke hogeschool studeren. Maar geen engineering voor netwerken van elektra, gas en water. De lesstof is grotendeels wel beschikbaar, maar versplinterd in den lande. Als je alles zou volgen, ben je zo een paar jaar verder’, zegt Hennie Dobben. Als teamleider engineering bij Baas heeft zij dagelijks te maken met een tekort aan engineers, ook door het ontbreken van een adequate opleiding. ‘Ik denk dat er bij Baas structureel vijf, zes vacatures zijn over geheel Nederland. Een passende opleiding voor engineer infra is er niet.

De vraag naar engineers in de ondergrondse infratechniek neemt bovendien fors toe. De energietransitie is de motor achter die banenexplosie. Die transitie leidt ertoe dat netbeheerders steeds meer taken – zoals de engineering – onderbrengen bij de aannemer. Noodgedwongen leidt Baas nu zelf nieuwe engineers op. Een ideale situatie is het niet, zegt Hennie. ‘Ze moeten natuurlijk aan een bepaald niveau voldoen. Het zou mooi zijn als ze mbo-4 hebben gedaan. Er zitten heel veel aspecten aan vast en elk project is anders. Het is ook daarna nog een leerproces. Je hebt te maken met allerlei aanvullende regelgeving. Nieuwe engineers krijgen een buddy. Die houdt een oogje in het zeil, maar voordat een nieuwe engineer zelfstandig is, ben je een jaar verder.’

In de honderdtallen

In het landelijke engineersoverleg bij Baas komt het idee op tafel om een opleiding van de grond te tillen. Ron van Baal, regiodirecteur Infra Zuid, is meteen enthousiast. ‘Ik verwacht dat het aantal mogelijke deelnemers voor de opleiding in de honderdtallen loopt. Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat het vooral junior en medior engineers zijn die de opleiding gaan volgen. En ook engineers, die in de loop van de jaren erin gegroeid zijn en bijgespijkerd willen worden in de theorie.’

Mensen uit het bedrijfsleven

Ook voor TVVL, dat al een aantal post-hbo opleidingen voor de installatiebranche kent, is dit onbekend terrein, zegt directeur John Lens. ‘Van oorsprong zijn we gericht op gebouwgebonden installatietechniek. Met dit convenant zet TVVL nu ook de stap naar installatietechniek tussen gebouwen en wijken.’

TVVL ontwikkelde het curriculum voor de opleiding, met daarin de onderwerpen, leermiddelen en leervorm. ‘De kennis halen we bij specialisten in het werkveld, mensen uit het bedrijfsleven. Die stimuleren we om naast hun werk met kennisoverdracht aan de gang te gaan. Het zijn ook mensen van Baas, of vanuit het netwerk van Baas’, zegt Jos Bijman, als kwaliteit coördinator cursussen direct betrokken bij de landelijke primeur.

Geen ‘Baas-opleiding’

Een ‘Baas-opleiding’ is het zeker niet. Ron van Baal: ‘We zijn momenteel hard aan de slag om de opleiding te vervolmaken en werken nauw samen bij de samenstelling van het curriculum. Ook na de pilotfase blijven we meebouwen aan de opleiding. Het gaat om een officieel geaccrediteerde post-hbo opleiding. Na de pilot stellen we de opleiding open voor de markt. De verwachtingen zijn hooggespannen. We merken het aan de reacties uit de branche’.

47 dagdelen in zes kwartalen

De opleiding telt 47 dagdelen verspreid over zes kwartalen. Engineers kunnen een integrale leergang verwachten, verdeeld in diverse modules zoals elektra, gas, warmte en een civiele component. Ron van Baal: ‘De module civiel zit er als een rode draad doorheen. De laatste modules moeten trouwens nog ontwikkeld worden, maar we willen de start niet verder vertragen. Uiteindelijk is er een integrale afstudeermodule die leidt tot het post-hbo-certificaat, als de deelnemers ook alle deelcertificaten hebben behaald.’

Opleiding op locatie

Hennie Dobben: ‘Er zitten allerlei praktijkcases in. We gaan bijvoorbeeld naar een locatie om daar een stuk tracéverkenning te doen. Daar zit alles in wat je maar in de praktijk kunt tegenkomen in de ondergrond. Je hebt er vervuiling, je moet bekijken waar je een gestuurde boring kunt maken, je zit met je opstelplaatsen. We gaan ook naar een kabelfabriek: wat zijn de eigenschappen van kabels en hoe zien die er dan uit?’

Waardevol in de markt

De pilot wordt in Woerden gegeven. Als het storm loopt met de aanmeldingen als de opleiding open is voor marktpartijen komen ook andere plaatsen in aanmerking. In eerste instantie gaat het om een groep van zo’n twaalf Baas-medewerkers, van senior en junior engineer tot werkvoorbereider. Ron van Baal: ‘Als deelnemer is het een verrijking van je eigen kennis. En je hebt straks een goed document in handen waarmee je waardevoller bent in de markt.’

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Marc Redegeld.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

‘Geduld moet je wel hebben, als werkplekbegeleider’

Nieuws

Op een gezond en vooral veilig 2023