Thuis in multidisciplinair samenwerken

Op 1 januari jl. tekenden Evides Waterbedrijf en DNWG Infra de samenwerkingsovereenkomst (SOK). Nu werken beide partijen al ruim 10 jaar samen in de ondergrond van Zeeland, maar met deze overeenkomst bouwen zij deze samenwerking verder uit.

Ook in de vernieuwde samenwerking blijft het uitgangspunt: door effectief samen te werken de overlast voor klanten en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De verhouding op basis van een dienstverleningsovereenkomst verandert in een gelijkwaardige samenwerking. Hierdoor verdelen de partijen de taken anders en werken ze samen aan gas, water en elektriciteit. Op deze manier kunnen DNWG en Evides dezelfde kwaliteits- en veiligheidseisen gebruiken en deze verder verbeteren.

Multidisciplinair samenwerken
Baas B.V. werkt al vele jaren in opdracht van nuts- en waterleidingbedrijven, zoals DNWG infra, Enexis, Evides, Stedin en Brabant Water aan diverse projecten door heel Nederland voor comfortabel wonen. Doordat projecten steeds complexer worden, is steeds meer specifieke kennis nodig op de vlakken van elektra, gas en water. Bij Baas B.V. hebben we kennis en ervaring in het gecombineerd uitvoeren van diverse werkzaamheden (multidisciplinair samenwerken). Het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden voor verschillende partijen zorgt voor minder overlast voor de omgeving. Concreet betekent het dat de straat maar één keer open hoeft om werkzaamheden te verrichten.

Wij werken al meerdere jaren op deze manier met veel plezier voor onze opdrachtgevers.

Bekijk hier het gehele filmpje over de samenwerking.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland