Energietransitie, windmolens, zonnepanelen

Energietransitie

Of u nu eigen energie wilt opwekken met zonnepanelen, deze energie wilt opslaan in een batterij, inzicht krijgen in uw eigen verbruik of energie wil verkopen aan andere lokale bedrijven; wij leveren de oplossing, vanuit een integrale benadering.

Staat u voor de uitdaging die energietransitie heet? Wilt u een betrouwbare, duurzame en toekomstgerichte oplossing voor uw energiegebruik? Baas is uw partner in duurzame energiesystemen.

De energietransitie brengt kansen en bedreigingen. Meer duurzame energie betekent meer pieken en dalen in de opwek. Energiekosten zijn dynamischer en dat neemt alleen maar toe. Op piekmomenten betekent dat hoge prijzen en bij een overcapaciteit aan zon- en windenergie zeer lage prijzen of zelfs gratis energie. Wij ontzorgen uw bedrijf met onze elektrotechnische oplossingen.

Betaal minder voor je energieverbruik. Krijg meer voor je opgewekte energie.

U krijgt inzicht in uw huidige energieverbruik en waar de besparingsmogelijkheden liggen. Duurzame energiebronnen benutten we met deze inzichten zo optimaal mogelijk.

  Maatwerk oplossingen

  Baas ontwikkelt en implementeert gerichte oplossingen voor de veranderende energiewereld en een duurzame toekomst. Wij leveren diensten op het gebied van lokale energienetten, het opwekken van eigen zonne-energie en batterijopslag:

  • Batterijopslag om te balanceren tussen vraag en aanbod
  • Congestie oplossingen voor netbeheerders
  • MKB-batterij voor bedrijven die invloed willen op energiekosten en opbrengsten
  • Huisbatterij voor bewoners om zonne-energie op te slaan
  • Lokale energienetten (microgrid)
  • Advies en haalbaarheidsonderzoek
  • Eigen energiesystemen voor bedrijven
  • Drijvende zonneparken – zon op water
  • Energiemonitoring
  Batterij Alfen

  Batterijopslag

  Door een groeiend aanbod van duurzame opgewekte energie zal er veel stroom beschikbaar zijn op momenten dat er geen vraag naar is. Batterijen vormen een essentieel onderdeel bij het oplossen van deze onbalans in het toekomstige energiesysteem. Met de batterijsystemen kopen onze klanten goedkoper energie in als er veel aanbod is en stemmen ze de opgewekte energie af op hun eigen energiebehoefte.

  Smart grid op bedrijventerrein

  Privaat netbeheer

  Baas ontwerpt, realiseert en beheert lokale private energienetten voor bedrijventerreinen, zorginstellingen en campussen. Naast het opwekken en gezamenlijk gebruiken van duurzame energie, vormt een lokaal microgrid een logisch onderdeel van het toekomstige energiesysteem. Wij ontsluiten de terreinen naar het publieke net en verzorgen een totaal oplossing van middenspanning inkoopstation tot de distributie naar alle lokale bedrijven of gebruikers.

  Zonnepark op water en waterkwaliteit verbetering

  Zon op water

  Drijvende zonneparken op water zijn een complete oplossing voor zonnepanelen op binnenwater voor provincies, gemeenten en waterschappen. Wateroppervlaktes, zoals irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen en bassins bij zuiveringsinstallaties, worden ingezet voor opwekking van zonne-energie. De voordelen van drijvende zonnepanelen:

  • Geen kostbare grond verbruiken
  • Wateroppervlakte rendabel maken
  • Hernieuwbare energie opwekken
  • Voldoen aan klimaatdoelstellingen
  • Het onderwaterklimaat verbeteren
  • Verdamping van waterbronnen voorkomen
  • Minder afhankelijk van het net
  Profloating zonnepark op water T&I

  Zonnepark

  Of u nu kiest voor grootschalige zonnepanelen of een windmolen, Baas realiseert de volledige aansluiting op het energienet. Daarbij verzorgen we de afstemming met de netbeheerder, het vergroten van de aansluiting of eigen middenspanningstransformator en de benodigde bruto-productiemeter.

  Contactpersoon
  Specialist Energietransitie Jeroen de Jong

  Heeft u een vraag over dit thema?

  Neem gerust contact op met Jeroen de Jong