Nieuwsbericht Samenwerking Direct Current dec 2017

De start van de samenwerking van Direct Current en Baas

13 december 2017

Baas en Direct Current werken samen aan de ontwikkeling van het Tweede Net in Nederland.

Direct Current BV wil een gelijkspanningsinfrastructuur mogelijk maken. Zij ontwikkelt daarom innoverende producten en systemen om onze energiebehoefte op een duurzame manier in te vullen.

Voor de energietransitie moet de capaciteit van het elektriciteitsnet uitgebreid worden. Uitbreiden en aanpassen van het bestaande wisselspanningsnet heeft grote gevolgen. De aanleg van een tweede gelijkspanningsnet is een goed alternatief. De aanleg van een Tweede Net vraagt om een vergelijkbare investering, maar de aanleg kan makkelijk gefaseerd plaatsvinden zonder grote impact op de bestaande energielevering. Gelijkspanning past beter bij de wijze waarop nu en in de toekomst elektriciteit opgewekt, opgeslagen en gebruikt wordt. Met de opkomst van elektrisch vervoer, de toename van zonnepanelen en de ontwikkeling van NOM-woningen is het een logische stap.

Baas heeft ruime ervaring met de uitrol van grootschalige energienetten en beschikt over de kennis en de mankracht om het Tweede Net aan te leggen. Baas staat voor vernieuwing en gaat mee met de tijd. Wij staan achter de missie van Direct Current en zijn dan ook erg blij met de samenwerking.

In de samenwerking gaan beiden het concept van het Tweede Net verder ontwikkelen, pilot projecten verzorgen en ervaringen opdoen met alle componenten die nodig zijn voor de uitrol van een gelijkspanningsnetwerk.