Ondertekening samenwerkingsverband BinnenInfra 2018

Samenwerkingsverband BinnenINfra: samen personeel aantrekken in de infratechniek

19 oktober 2018

Samen met Citytec, ViaSiers, H4A, MVOI, de Voogd en opdrachtgever DNWG werkt Baas B.V. aan het personeelstekort in de techniek in Zeeland. Dit doen we onder het samenwerkingsverband BinnenINfra. Alle partijen hebben begin deze maand hun handtekening onder de intentieovereenkomst gezet.

Door de toenemende vergrijzing in ons land neemt het aantal vakkrachten de komende jaren sterk af. Als gevolg hiervan verlaten ook vanuit Baas een groot aantal mensen de arbeidsmarkt. De instroom en doorstroom en het goed opleiden en begeleiden van (nieuwe) medewerkers is van groot belang voor de continuïteit van onze organisatie.

Maar niet alleen Baas wordt getroffen door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. De hele branche staat voor een grote uitdaging. Om deze reden hebben we met een aantal partijen de handen ineen geslagen.

Doelstellingen BinnenInfra

De doelstellingen van BinnenInfra zijn duidelijk. Samen willen we:

  • Het imago en de herkenbaarheid van de ondergrondse infrastructuur verbeteren;
  • Schoolverlaters en zij-instromers de mogelijkheid bieden om een rondgang binnen de branche te maken;
  • Opleidingen aanbieden waarin schoolverlaters en zij-instromers door middel van opleidingen ervaring in de branche op kunnen doen;
  • Gezamenlijke afspraken maken omtrent het werven en opleiden van leerling monteurs;
  • Het ‘merk’ BinnenINfra sterk positioneren in Zeeland en hieraan diverse activiteiten koppelen.

De eerste activiteit van BinnenINfra staat gepland op 17 november 2018. In het Techniekhuis in Goes organiseren we een open dag voor (potentiële) nieuwe medewerkers in de techniek, met de voornaamste focus op leerling monteurs.