Werkzaamheden op de Rijnlandroute

Rijnlandroute

In opdracht van Dunea zorgt Baas B.V. voor de vervanging van de drinkwatertransportleiding 1.000 mm in het kader van de Rijnlandroute op twee projectlocaties rondom Leiden.

  • Rijnlandroute, Leiden
  • augustus 2016 - januari 2017
  • Dunea

De leidingen moeten vervangen worden voor de nieuwe infrastructuur tussen de snelwegen A4 en A44. Wie van Rotterdam naar Leiden reist met de auto, merkt dat de verbinding van de A44 slecht bereikbaar is. Hier wou de Provincie Zuid-Holland iets aan doen. Er is besloten een nieuwe tunnelbak te realiseren tussen de A4 en de A44, die de drinkwatertransportleiding van Dunea kruist. Hierdoor moest de waterleiding, door een gestuurde boring, lager komen te liggen.

Projectlocatie: Ommedijkseweg

De Ommedijkseweg is een wegverbinding onder het viaduct van de A44. Het viaduct wordt aangepast door Rijkswaterstaat, waardoor de huidige DN1000 betonnen leiding omgelegd moet worden met DN1000 Nodulair gietijzeren leiding. De wegverbinding wordt druk gebruikt en het viaduct zorgt voor een krappe, maar ook een risicovolle werkplek. Met de KAM hebben we een werkplan opgesteld, zodat het werk veilig uitgevoerd kon worden, zonder dat de weg verzakte en de veiligheid van omstanders en personeel in geding kwam. Om aan de slag te kunnen hebben we een sloot gedempt en daar een tijdelijke rijbaan gemaakt van stelconplaten. Het viaduct was ongeveer 4 meter hoog. We hebben het maaiveld verlaagd om met groot materieel te kunnen werken.

Projectlocatie: Veenwatering

De betonnen drinkwatertransportleiding in de weilanden tussen Leiden en Wassenaar kruiste de ligging van de RijnlandRoute. Om de toekomstige tunnel tussen de A4 en de A44 aan te kunnen leggen moesten dus eerst de leidingen verplaatst worden. De tunnel wordt vermeden door het maken van een horizontaal gestuurde boring. Voor het eerst in Europa wordt een DN1200 met een wanddikte van 109 mm aan elkaar gelast en uiteindelijk ingetrokken. De horizontaal gestuurde boring werd uitgevoerd door Van Vulpen. De leiding (totaal 460 meter) trokken we verder op een diepte van 35 meter.

Zonsondergang op het project van de Rijnlandroute
Werkzaamheden Rijnlandroute
Werkzaamheden Rijnlandroute onder de viaduct
Rijplaten in de weilanden

Omgevingsmanagement

Het project ligt dicht bij een woonwijk. Om te zorgen dat onze werkzaamheden zo min mogelijk overlast veroorzaken op de omgeving hebben we flink ingezet op omgevingsmanagement. Het project was aangemeld bij de stichting Bewuste Bouwers. Door middel van een speciaal aangemaakt Twitteraccount en een wekelijks inloopspreekuur werden omwonenden op de hoogte gehouden van de vorderingen. Ook hebben we een open dag georganiseerd in samenwerking met Dunea en de Provincie Zuid-Holland.

Contactpersoon
Collega Specialist Martijn Contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project?

Neem gerust contact op met Martijn de Bonte