Duurzaam ondernemen globe

Duurzaamheid en MVO

Duurzaam ondernemen is een essentieel onderdeel van onze strategie. Wij willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, met ook het oog op toekomstige generaties.

People

Wij bieden kansen aan potentiële medewerkers ongeacht welke sociale achtergrond ze hebben. Als bedrijf zijn wij van mening dat mensen die een kans krijgen kunnen groeien tot de meest toegewijde en enthousiaste medewerkers.

Planet

Baas gaat groen door het leven en houdt zich actief bezig om de uitstoot van CO2 te verminderen. Onder het motto 'CO2-reductie: Nú doen, Baas Groen!' brengt Baas het gemeenschappelijke belang van CO2-reductie onder de aandacht en laten we zien hoe wij hiermee omgaan.

De komende jaren staan alle innovaties die binnen Baas plaatsvinden in het teken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2035. De acties die hieruit voortkomen worden in de jaarlijkse maatregellijst opgenomen. De CO2 die vanaf 2035 dan toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Profit

Baas hanteert een zogenaamde Medewerker-Service-Winst filosofie:
Naar onze overtuiging kan winst en continuïteit alleen worden bereikt wanneer de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening optimaal zijn. Met professionele en gemotiveerde medewerkers maakt Baas dit waar. Een voortvloeisel daaruit is dat een gedeelte van de “Profit” binnen onze organisatie via een bedrijfseigen Studiefonds terugvloeit naar de kinderen van onze werknemers.

Wij waarderen het dat collega's zich in hun vrije tijd inzetten voor goede doelen. Baas ondersteunt en draagt graag bij aan de initiatieven van medewerkers.

Baas team Roparun finish

Sponsoring van goede doelen

Baas B.V. ondersteunt graag initiatieven van medewerkers. Wij zijn trots op collega’s die zich inzetten voor anderen.

Lees meer over onze sponsoring
Contactpersoon
Pasfoto Leen

Een initiatief waarbij u Baas wilt betrekken of een idee voor CO2-reductie?

Neem gerust contact op met Leen van den Heuvel

Bewuste Bouwers en Baas op pad

Omgevingsmanagement

Een goede buur, dat willen wij zijn. Baas streeft ernaar om zo min mogelijk overlast te veroorzaken op de omgeving én voor omwonenden van onze projecten. En gebruiken hiervoor de gedragscode van Bewuste Bouwers.

Lees meer over Bewuste Bouwers