Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

Herstructureren gas en elektra in de drukbezochte haven van Scheveningen

Het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen gaat behoorlijk op de schop. Op dit omvangrijke project werkt Baas B.V. in opdracht van Stedin aan het herstructureren van het gas- en elektranetwerk. Het gehele project dient eind 2022 gereed te zijn. Naar verwachting zijn onze hoofdwerkzaamheden eind 2018 gereed.

  • Noordelijk Havenhoofd
  • Visafslagweg, Scheveningen
  • maart 2018 - einde 2018
  • Stedin

Fase 1

(gereed voor 24 juni)

Aanleg van het nieuwe hoofdtracé lage druk gas, midden- en laagspanning en een tijdelijk MS-station geplaatst voor het overnemen van voeding.

Fase 2

Overnemen van de aansluitingen, kabels en leidingen rooien en het voorliggend net verzwaren.

Fase 3

Het plaatsen van een nieuw MS-stations en de aanleg van voorzieningen ten behoeve van de nieuwbouw en verbouw

Op het einde resteert het laatste kabel en leidingwerk voor de aansluitingen en de aanleg van de stations.

Contactpersoon
Collega Specialist Martijn Contactpersoon

Heeft u een vraag over dit project?

Neem gerust contact op met Martijn de Bonte

Meer weten over dit project? Lees hier de uitgebreidere referentie over onze werkzaamheden in de haven van Scheveningen.