Veilig Bewust Certificaat trede 3 Baas

NEN Veiligheidsladder trede 3 behaald

05 maart 2018

Met trots kunnen we zeggen dat Baas B.V. gecertificeerd is voor het Veilig Bewust Certificaat. Met vlag en wimpel zijn wij geslaagd voor trede 3 van de NEN Veiligheidsladder. Op verschillende bedrijfsaspecten scoren we boven de norm.

Op 22 december 2017 is Baas gecertificeerd voor trede 3 "Berekenend" van de NEN Veiligheidsladder. Op 28 februari 2018 hebben wij officieel het certificaat in ontvangst genomen. In de woorden van de auditoren van NCI: "Baas B.V. is een voorbeeld voor de branche". Uit het certificeringstraject is gebleken dat iedere medewerker doordrongen is van het belang van veiligheid en onze kernwaarden doorleefd zijn in de praktijk. Veiligheid wordt bij ons allen gezien als een onlosmakelijke voorwaarde voor het werk. Veiligheid is vanzelfsprekend.

In 2010 hebben we besloten stapsgewijs het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Om de effectiviteit van onze inspanningen te evalueren en verdere mogelijkheden tot verbetering te inventariseren is Baas in 2017 begonnen met het certificeringstraject. Ons streven is het verder bevorderen van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag van onze medewerkers en het meer integreren van veiligheid in ons DNA. 

"De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Het doel is het terugdringen va het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI's)", aldus NEN Veiligheidsladder.

Veiligheidsladder Baas trede 3