Klokkenluidersregeling

Een vermoeden van een misstand?

Baas B.V. hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid en heeft daarvoor een meldregeling opgesteld.

Download hier de complete klokkenluidersregeling voor het omgaan met melden van een vermoeden misstand of onregelmatigheid binnen Baas B.V.