Bruggen aansturen en monitoren op afstand

Zowel voor de Provincie Zuid-Holland als voor de Provincie Fryslân heeft Baas glasvezelwerkzaamheden uitgevoerd. In beide gevallen ging het om glasvezelroutes voor het aansturen en monitoren van bruggen op afstand.
Nederland kent als waterland veel sluizen en bruggen. Via een glasvezelverbinding koppelen we de verschillende sluizen en bruggen aan centrales, van waaruit ze de volledige bediening realiseren.

Glasvezelroute Friesland in 2017

Provinciale brugwachters werken de komende jaren steeds meer vanuit een centrale locatie in Leeuwarden, terwijl de brugwachter nog vaak bij één brug zit. De Provincie Fryslân heeft daarom als doelstelling om alle bruggen op afstand te kunnen bedienen en bewaken. Deze nieuwe manier van werken zorgt voor ruimere en eenduidige openingstijden van bruggen.

Baas heeft twee projecten uitgevoerd voor het op afstand besturen van bruggen in Friesland. Op beide tracés bestonden onze werkzaamheden uit het leggen en lassen van het glasvezelnetwerk, het blazen van glasvezel, het monteren van de apparatuur, het lassen van de lades en uiteraard test en oplevering.

Route 1

Het eerste tracé had een totale lengte van 16 kilometer en liep van de Stationsbrêge in Franeker via Dronrijp naar de brug in Ritsumazijl. Er zijn 5 gestuurde boringen uitgevoerd. Over een afstand van 2 kilometer is gebruik gemaakt van een tractor met daarachter een enkelvoudige ploeg. Tijdens het rijden ontstond een geul waarin tegelijkertijd de glasvezelbeschermbuis, merkbanden en waarschuwingslint op de juiste diepte werden aangebracht. De tractor reed daarna de geul weer dicht. Het toepassen van deze techniek is alleen mogelijk bij nieuwe tracés met een zachte grond en zonder obstakels.

Route 2

Het tweede tracé besloeg 34,5 kilometer en liep van de Sansleatbrêge in Terherne via Grou en de Palmabrêge in Wergea naar de Harinxmabrêge in Leeuwarden.

De route bestond uit een gecombineerde aanleg voor zowel de Provincie Fryslân als voor Rijkswaterstaat.
Om een goot aan de onderzijde van de brug te kunnen monteren hebben we met een verreiker boven het water gewerkt.

Glasvezelroute Zuid-Holland in 2016

Voor de Provincie Zuid-Holland realiseerde Baas twee verbindingen van in totaal 17 kilometer glasvezel en 14 kilometer HDPE. De volledig nieuwe verbindingen maakten een verbeterde communicatie (door signaal) mogelijk tussen de verschillende bruggen op het tracé.

Het tracé loopt grotendeels langs (fiets)wegen, daardoor was afstemming met gemeentes, provincie en toezichthouder een belangrijke taak van het projectteam. Om de hinder minimaal te houden zijn de gegraven tracés waarin de mantelbuizen zijn geplaatst, op dezelfde dag weer gesloten.

Tijdens het project hebben we in samenwerking met Klever een viertal boringen uitgevoerd:

  1. Zuideinde / Vlietweg: Ø 160 mm, 43 meter
  2. Rotonde Kerkweg / A. de Graaflaan: Ø 160 mm, 145 meter
  3. Oude rijn / Oost Kanaalweg: Ø 160 mm, 600 meter
  4. Rotonde Oostkanaalweg / Nieuwkoopseweg: Ø 160 mm, 72 meter

Bij de derde boring was er te weinig ruimte. Zo’n uitdaging lossen wij passend op. De mantelbuis is door een kraan over de weg heen getild, om de boring in te kunnen trekken. Het verkeer moest, met behulp van verkeersregelaars, tijdelijk over het midden van de weg te gaan. De weg is hierbij niet afgesloten geweest.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Verkeersmanagement nieuwe stijl helpt Baas om bereikbaarheid te waarborgen

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’