Baas realiseert zonnepark met buurtparticipatie

Steeds meer Nederlanders vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Een logische en makkelijke keuze is dan zonnepanelen. Maar niet iedereen beschikt over een eigen dak. Er zijn verschillende initiatieven om duurzame energie ook voor deze groep beschikbaar te maken, een daarvan is Zonnepark Roosendaalsche Vliet.

In de Gemeente Roosendaal wordt sinds begin 2021 Zonnepark Roosendaalsche Vliet aangelegd, met een netto oppervlakte van 37.000 m2 (3,7 ha). Op het zonnepark worden 114.500 zonnepanelen geplaatst. Gezamenlijk leveren de zonnepanelen naar verwachting jaarlijks 30 miljoen kWh; hier kunnen ongeveer 10.000 huishoudens op draaien. Met 3,7 ha is dit het grootste zonnepark dat in Roosendaal is aangelegd. Door burgerparticipatie is het voor bewoners uit de directe omgeving mogelijk om één of meerdere zonnepanelen op het park te kopen.

In mei 2020 heeft Baas B.V. vanuit Enexis de vraag gekregen om te helpen bij het tracéontwerp voor Zonnepark Roosendaalsche Vliet. Gezamenlijk is het traject opgestart en het tracéontwerp gemaakt.  Gedurende dit traject zijn er diverse initiatieven ontstaan en dus ook diverse tracés. Tijdens dit proces zijn drie tracés in één project terechtgekomen: het verzwaren van een kabel, het aanleggen van een reservekabel voor een toekomstig zonnepark en het Zonnepark Roosendaalsche Vliet.

Het tracé bestaat uit de aanleg van 2 bundels 800 mm2 en 2 bundels 630 mm2. Eén bundel 800 mm2 is bestemd voor Zonnepark Roosendaalsche Vliet, twee bundels 630 mm2 voor het verzwaren van het elektriciteitsnet en één bundel 800 mm2 als reservekabel voor een toekomstig zonnepark in Roosendaal (hiervoor maakt Baas ook het ontwerp).

Baas B.V. heeft Enexis in dit traject volledig ontzorgd. Naast de tracéstudie heeft Baas B.V. ook de engineering uitgevoerd. Dit zijn onder andere de afstemmingsmomenten met alle belanghebbenden (de klant, particulieren, gemeentes en overige vergunningverlenende instanties), het bepalen van het tracé, diverse onderzoeken, het maken van een voorlopig en definitief ontwerp, het opstellen van boorberekeningen, boorplannen en boortekeningen, het aanvragen en verzorgen van de vergunningen, het project compleet voorbereiden en ga zo maar door!

Eind november 2020 is, naar volle tevredenheid van Enexis, het ontwerptraject afgerond en heeft Baas B.V. de opdracht gekregen om deze kabelroute te realiseren. Doordat wij al in de ontwerpfase van dit project betrokken waren, heeft dit veel voordeel opgeleverd met de vertaalslag van ontwerp naar uitvoering. Begin 2021 zijn de werkzaamheden gestart vanaf het 150kV-station. Hier zijn, onder toezicht van Enexis, werkzaamheden uitgevoerd. In het tracé van ruim 7 kilometer lengte bevinden zich meerdere obstakels, zoals twee spoorlijnen, een viaduct, een watergang en een snelweg (A17). Deze obstakels zijn overbrugd door het maken van meerdere gestuurde boringen van enkele honderden meters.

We blikken terug op een mooi project, waarin Baas aantoont dat opdrachtgevers niet alleen beroep kunnen doen op ons als uitvoerende aannemer, maar ook om onze kennis en kunde op het gebied van engineering in een vroeg stadium te benutten.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Een carrièreswitch op je 52ste: ‘Mijn eerste klus was vooral kijken’

Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst EV-Ready en Siemens Nederland