Baas opnieuw erkend voor trede 4 van de veiligheidsladder

Goed nieuws: de auditoren van NCI-certificeringen hebben voor het derde jaar op rij erkend dat Baas zich bevindt op trede 4 van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder): proactief. De SCL-ladder is een veiligheidsladder die het veiligheidsbewustzijn van bedrijven meet. De nadruk wordt hierbij gelegd op de veiligheidscultuur en het gedrag.

De veiligheidsladder stimuleert bedrijven in de keten om bewust veilig te werken. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, zoals verzuim en schades, tot gevolg. De ladder is opgedeeld in vijf treden: hoe hoger de toegekende trede, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie.

De eerste trede wordt pathologisch genoemd, gevolgd door reactief, berekenend en proactief. De hoogst haalbare trede – trede 5 – wordt vooruitstrevend genoemd.

De resultaten

Trede 4 kenmerkt zich als: ‘Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd’. Sterke punten van Baas die voortkwamen uit de audit waren: consistentie in het neerzetten van de strategie en de jaarplannen, het investeren in veiligheidstrainingen en de positieve resultaten uit de Veiligheidsladder-enquête en het medewerkersonderzoek op de Baas-kernwaarde Veilig. Verder kwam er uit de audit dat medewerkers eigenaarschap tonen voor veiligheid en Baas een mensgerichte organisatie is waarbij de ondernemingsraad zichtbaar en betrokken is.

Kansen om te verbeteren zijn er ook, op nog niet al onze projecten wordt het gewenste veiligheidsgedrag zichtbaar uitgedragen. Dit aspect is een belangrijke voorwaarde om trede 5, de hoogste score op de veiligheidsladder, te behalen. Ronald Schoo, manager van de KAM-afdeling van Baas: “Belangrijk om met die punten aan de slag te gaan natuurlijk.”

Trots

“De bedrijfscultuur van Baas bewijst wederom dat het veiligheidsbewustzijn intrinsiek aanwezig is. Dat maakt ons trots en daar willen we graag even bij stilstaan. Veiligheid heeft onze absolute prioriteit en is iets waar je nooit te veel in kunt investeren”, sluit Ronald af.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

‘Geduld moet je wel hebben, als werkplekbegeleider’

Nieuws

Op een gezond en vooral veilig 2023