Baas helpt woningcorporaties verduurzamen

Veel woningcorporaties verduurzamen hun woningbezit met zonnepanelen of vervangen het gas voor een elektrisch alternatief.

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun 2,4 miljoen woningen vóór 2050 te verduurzamen. Als ‘startmotor’ is hun ambitie om de komende vier jaar 100.000 extra woningen aardgasvrij te maken. Opties daarvoor zijn isoleren, aansluiten op een warmtenet, zonnepanelen of warmtepompen plaatsen, een duurzaam gas via het huidige gasnet of helemaal van het gas af en het elektriciteitsnet verzwaren. Veel woningcorporaties verduurzamen hun woningbezit met zonnepanelen of vervangen het gas voor een elektrisch alternatief. De huidige netten zijn daar niet zonder meer geschikt voor.

Pilotproject Wierlaan in Bergen op Zoom

Begin 2021 is woningcorporatie Stadlander begonnen met het renoveren van een appartementencomplex aan de Wierlaan in Bergen op Zoom. Dit complex bestaat uit 120 appartementen. Baas heeft in samenwerking met Stadlander, Enexis en Era Contour, geholpen met het verduurzamen van de woningen door de gasaansluitingen te verwijderen en het elektriciteitsnet te verzwaren. Het gasloos maken van de bestaande woningen gebeurt in bewoonde staat. Dat betekent nogal wat; extra aandacht voor én hulp aan de bewoners is belangrijk.

Van ‘werk’ maakt Baas ‘werk’

Na het succesvol afronden van dit project aan de Wierlaan, is Baas gevraagd om – samen met Enexis en woningcorporaties Stadlander en Alwel – meer woningen gasloos te maken. Dit voor zowel hoogbouw als laagbouw. Per 1 januari 2022 zijn wij de samenwerking aangegaan met de eerdergenoemde ketenpartners. Daarmee helpen wij hen om hun doelstelling op het gebied van verduurzaming voor 2030 te behalen; per jaar ongeveer 2.000 woningen in West-Brabant gasloos en met een verzwaard elektriciteitsnet opleveren.

Toekomst

Kijkend naar de toekomst, zien wij steeds meer initiatieven ontstaan voor het verduurzamen van woningen door verschillende oplossingsrichtingen.
Baas geeft invulling aan deze initiatieven, met onze vakbekwame monteurs die het ‘werken achter de voordeur’ als geen ander beheersen.

Heeft u vragen over het thema verduurzamen? Neem gerust contact op met Hans Lauwen.

Gerelateerde nieuwsberichten en projecten

Nieuws

Welkom in de Baas-familie: Thijs en Tommie Udink

Nieuws

‘Ik ben bij Baas gebleven om het sociale aspect’