Verkeersbord_100

Van 120 naar 100 km per uur

15 juni 2020

Het is vrij ongemerkt aan ons voorbijgegaan, maar met ingang van 16 maart jl. geldt op Nederlandse snelwegen (overdag tussen 6.00 en 19.00 uur) de aangepaste maximumsnelheid van 100 km per uur. Hiervoor zijn in een lang weekend, van 12 tot 16 maart, alle borden langs de autosnelwegen aangepast. In totaal zijn ruim 4.000 borden vervangen of bijgeplaatst.

Dat was hetzelfde weekend dat scholen, restaurants en cafés in verband met de maatregelen tegen het coronavirus moesten sluiten. Minister Bruins en zijn collega-minister Arie Slob kondigden tijdens de bewuste persconferentie op zondagmiddag aan dat alle restaurants, cafés, sportclubs, sauna’s, etc. in Nederland direct moesten sluiten. Ook scholen en kinderopvangcentra werden gesloten. Een oproep om zoveel mogelijk thuis te werken was een paar dagen daarvoor al gedaan en het werd rustig op de weg. Hierdoor is het verlagen van de maximumsnelheid overdag grotendeels aan ons voorbijgegaan.

 

Snelheidsverlaging draagt wezenlijk bij aan CO2-reductie

De snelheidsverlaging overdag kwam voort uit een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hiermee zette het kabinet nieuwe stappen om de stikstofproblematiek op te lossen en de natuur te herstellen, één van de voorwaarden om nieuwe initiatieven en projecten mogelijk te maken. Door o.a. de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Wat vaak niet genoemd wordt is dat een verlaging van de kruissnelheid van 100 in plaats van 120 km per uur een CO2-reductie van circa 45% oplevert. Ook maakt de snelheidsverlaging de weg vrij om sneller te kunnen overstappen op elektrisch rijden, omdat het bereik flink wordt vergroot.

 

Baas in 2035 klimaatneutraal

Langzamer rijden: van 120 naar 100 km per uur’ is één van de drie oplossing die de Club van 49 aandraagt om aan het Klimaatakkoord in Nederland, ‘49% minder CO2 in 2030’, te voldoen. De Club van 49 wil aantonen dat tijdsverlies bij een lagere kruissnelheid minimaal is en de besparingen groot zijn. Diverse studies laten namelijk zien dat de filedruk afneemt bij een lagere maximumsnelheid. De doeltreffende oplossingen van de Club van 49 sprak Baas erg aan, wat een van de redenen was om ons aan te sluiten bij de Club van 49.

Voor de afstanden die we in Nederland afleggen is het tijdsverlies beperkt, en zelfs in landen als Noorwegen werkt dit goed. Het CO2-voordeel dat het ons oplevert is groot. Zeker voor het segment bedrijfswagens valt hier veel winst te behalen. Baas heeft de ambitie om over 15 jaar een volledig klimaatneutrale organisatie te zijn. Met de oplossing ‘Langzamer rijden: van 120 naar 100 km per uur’, niet alleen overdag maar ook ‘s avonds en ‘s nachts, hebben we de helft van deze ambitie al vrij eenvoudig verdiend. De eerste stap heeft de overheid gezet, voor het andere deel zijn wij zelf aan zet.